Area no Kishi

Tên khác: The Knight in the Area

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Drama , School Life , Shounen , Slice of Life , Sports .

Chương mới nhất: 132 - Đang tiến hànhNghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru – anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven – một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện…

 


Read Area no Kishi manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Area no Kishi 132 hamtruyen.com 3.03.2016 Area no Kishi 131 hamtruyen.com 26.02.2016 Area no Kishi 130 hamtruyen.com 21.02.2016 Area no Kishi 129 comicvn.net 20.02.2016 Area no Kishi 128 hamtruyen.com 20.02.2016 Area no Kishi 127 hamtruyen.com 17.02.2016 Area no Kishi 126 hamtruyen.com 15.02.2016 Area no Kishi 125 hamtruyen.com 20.01.2016 Area no Kishi 124 hamtruyen.com 14.01.2016 Area no Kishi 123 hamtruyen.com 10.01.2016 Area no Kishi 122 hamtruyen.com 6.01.2016 Area no Kishi 121 hamtruyen.com 1.12.2015 Area no Kishi 120 hamtruyen.com 1.12.2015 Area no Kishi 118 hamtruyen.com 24.11.2015 Area no Kishi 117 hamtruyen.com 21.11.2015 Area no Kishi 116 hamtruyen.com 16.11.2015 Area no Kishi 115 hamtruyen.com 15.11.2015 Area no Kishi 114 hamtruyen.com 7.11.2015 Area no Kishi 113 hamtruyen.com 5.11.2015 Area no Kishi 112 hamtruyen.com 2.11.2015 Area no Kishi 111 hamtruyen.com 2.11.2015 Area no Kishi 110 hamtruyen.com 29.10.2015 Area no Kishi 109 hamtruyen.com 18.05.2015 Area no Kishi 108 hamtruyen.com 16.05.2015 Area no Kishi 107 hamtruyen.com 10.05.2015 Area no Kishi 106 hamtruyen.com 4.05.2015 Area no Kishi 105 hamtruyen.com 28.04.2015 Area no Kishi 104 hamtruyen.com 23.04.2015 Area no Kishi 103 hamtruyen.com 21.04.2015 Area no Kishi 102 hamtruyen.com 21.04.2015 Area no Kishi 101 hamtruyen.com 19.04.2015 Area no Kishi 100 hamtruyen.com 16.04.2015 Area no Kishi 99 hamtruyen.com 30.01.2015 Area no Kishi 98.5 hamtruyen.com 26.01.2015 Area no Kishi 98 hamtruyen.com 19.01.2015 Area no Kishi 97 hamtruyen.com 16.01.2015 Area no Kishi 96 hamtruyen.com 14.01.2015 Area no Kishi 95 hamtruyen.com 8.01.2015 Area no Kishi 94 hamtruyen.com 3.01.2015 Area no Kishi 93 hamtruyen.com 28.12.2014 Area no Kishi 92 hamtruyen.com 26.12.2014 Area no Kishi 91 hamtruyen.com 23.12.2014 Area no Kishi 90 hamtruyen.com 19.12.2014 Area no Kishi 89 hamtruyen.com 15.12.2014 Area no Kishi 88 hamtruyen.com 13.12.2014 Area no Kishi 87 hamtruyen.com 11.12.2014 Area no Kishi 86 hamtruyen.com 9.12.2014 Area no Kishi 85 hamtruyen.com 6.12.2014 Area no Kishi 84 hamtruyen.com 1.12.2014 Area no Kishi 83 hamtruyen.com 28.11.2014 Area no Kishi 82 hamtruyen.com 27.11.2014 Area no Kishi 81 hamtruyen.com 2.12.2014 Area no Kishi 80 hamtruyen.com 2.12.2014 Area no Kishi 79 hamtruyen.com 31.10.2014 Area no Kishi 78 hamtruyen.com 28.10.2014 Area no Kishi 77 hamtruyen.com 6.10.2014 Area no Kishi 76 hamtruyen.com 3.10.2014 Area no Kishi 75 hamtruyen.com 1.10.2014 Area no Kishi 74 hamtruyen.com 29.09.2014 Area no Kishi 73 hamtruyen.com 23.09.2014 Area no Kishi 72 hamtruyen.com 18.09.2014 Area no Kishi 71 hamtruyen.com 15.09.2014 Area no Kishi 70 hamtruyen.com 14.09.2014 Area no Kishi 69 hamtruyen.com 9.09.2014 Area no Kishi 68 hamtruyen.com 6.09.2014 Area no Kishi 67 hamtruyen.com 1.09.2014 Area no Kishi 66 hamtruyen.com 28.08.2014 Area no Kishi 65 hamtruyen.com 23.08.2014 Area no Kishi 64 hamtruyen.com 22.08.2014 Area no Kishi 63 hamtruyen.com 21.08.2014 Area no Kishi 62 hamtruyen.com 17.08.2014 Area no Kishi 61 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 60 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 59 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 58 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 57 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 56 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 55 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 54 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 53 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 52 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 51 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 50 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 49 Nightwish Team 11.08.2014 Area no Kishi 48 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 47 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 46 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 45 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 44 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 43 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 42 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 41 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 40 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 39 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 38 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 37 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 36 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 35 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 34 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 33 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 32 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 31 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 30 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 29 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 28 Nightwish Team 10.08.2014 Area no Kishi 27 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 26 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 25 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 24 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 23 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 22 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 21 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 20 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 19 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 18 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 17 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 16 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 15 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 14 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 13 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 12 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 11 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 10 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 9 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 8 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 7 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 6 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 5 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 4 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 3 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 2 Eds Group 2.12.2014 Area no Kishi 1 Eds Group 2.12.2014