Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

Tên khác: Chức Nghiệp Thường Mạnh Nhất Thế Giới

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Slice of Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 46 - Đang tiến hànhMột thanh niên và lớp hắn được triệu hồi tới thế giới khác. Bình thường là một thằng phế vật, khi sang thế giới khác… cậu ta… vẫn là một thằng phế vật với Class tầm thường. Chả biết hắn sẽ cứu thế giới ra sao? Xem để biết thêm chi tiết.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 46 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 45 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 44 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 43 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 42 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 41 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 40 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 39 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 38 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 37 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 36 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 35 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 34 18.11.2020 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 33 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 32 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 31 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 30 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 29 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 28 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 27 13.11.2018 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 26 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 25 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 24 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 23 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 22 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 21 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 20 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 19 8.05.2018 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 18 3.01.2018 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 17 1.01.2018 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 16 1.01.2018 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 15 1.10.2017 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 14.5 LHmanga.com 14.09.2017 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 14 LHmanga.com 14.09.2017 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 13 LHmanga.com 14.09.2017 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 12 LHmanga.com 14.09.2017 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 11 LHmanga.com 14.09.2017 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 10 LHmanga.com 14.09.2017 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 9 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 8 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 7 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 6 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 5 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 4 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 3 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 1.2 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 1.1 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 1 12.07.2019 Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 0 12.07.2019