Asa made Jugyou Chu!

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Gender Bender , Romance .

Chương mới nhất: 46 - Đang tiến hànhCô giáo Kakinozaki và học sinh nam Kagami Yuuki chuyển tới một phòng trong ký túc xá nữ trong học kỳ mới ở trường trung học theo yêu cầu của Ayana-sensei và sự phê duyệt của hiệu trưởng. Nhưng Yuuki phải cải trang thành con gái và không được để bất cứ ai trong ký túc xá phát hiện nếu không sẽ bị trục xuất khỏi trường và ra khỏi ký túc xá….

 


Asa made Jugyou Chu! manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Asa made Jugyou Chu! 46 4.10.2016 Asa made Jugyou Chu! 45 30.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 44 29.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 43 29.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 42 24.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 41 18.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 40 10.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 39 9.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 38 8.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 37 8.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 36 7.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 35 7.09.2016 Asa made Jugyou Chu! 34 Sky Garden Group 21.07.2014 Asa made Jugyou Chu! 33 Sky Garden Group 11.07.2014 Asa made Jugyou Chu! 32 Sky Garden Group 5.05.2014 Asa made Jugyou Chu! 31 Sky Garden Group 20.04.2014 Asa made Jugyou Chu! 30 Sky Garden Group 30.03.2014 Asa made Jugyou Chu! 29 Sky Garden Group 30.03.2014 Asa made Jugyou Chu! 28 Sky Garden Group 31.01.2014 Asa made Jugyou Chu! 27 Sky Garden Group 19.01.2014 Asa made Jugyou Chu! 26 Sky Garden Group 13.01.2014 Asa made Jugyou Chu! 24.9 Sky Garden Group 28.12.2013 Asa made Jugyou Chu! 24.5 Neko Mimi 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 24 Neko Mimi 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 23 Neko Mimi 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 22 Neko Mimi 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 21 Neko Mimi 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 20 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 19.5 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 19 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 18 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 17 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 16 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 15 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 14 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 13 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 12 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 11 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 10 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 9 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 8 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 7 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 6 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 5 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 4 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 3 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 2 kidxx_lxers 16.09.2013 Asa made Jugyou Chu! 1 kidxx_lxers 16.09.2013