Ashita no Yoichi!

Tên khác: High School Samurai; Mountain Summit; Samurai Harem: Asu no Yoichi

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Ecchi , Harem , Martial Arts , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 58 - Đang tiến hànhTuyện kể về nhân vật Yoichi từ nhỏ đã cùng sống với ba trên núi. Yoichi đã được cha dạy kiếm pháp “Ukiha Kamikaze”. Tuy nhiên, đến năm 17 tuổi thì cậu xuống núi (bị ông bố bắt xuống vì mạnh hơn ông tạm trú tại Võ Quán Ikaruga). Lần đầu tiên hạ sơn, nếm trải mùi đời (lần đầu đã thấy Nake80% rùi )… Cái chính là tại Võ Quán Ikaruga có 4 cô gái (phải gọi là Kawaii đó chứ) và rắc rối từ đó bắt đầu.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ashita no Yoichi! 58 Dark Shadow 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 57 Dark Shadow 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 56 Dark Shadow 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 55 Dark Shadow 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 54 [S.We] Group + Manga3F 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 53 [S.We] Group + Manga3F 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 52 [S.We] Group + Manga3F 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 51 [S.We] Group + Manga3F 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 50 [S.We] Group + Manga3F 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 49 [S.We] Group + Manga3F 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 48 [S.We] Group + Manga3F 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 47 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 46 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 45 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 44 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 43 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 42 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 41 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 40 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 39 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 38 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 37 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 36 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 35 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 34.5 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 34 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 33 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 32 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 31.5 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 31 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 30 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 29 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 28 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 27 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 26 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 25 blogtruyen.com 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 24 T.O.P 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 23 T.O.P 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 22 T.O.P 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 21 T.O.P 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 20 T.O.P 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 19.6 T.O.P 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 19.5 T.O.P 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 19 T.O.P 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 18 First Light 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 17 First Light 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 16 First Light 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 15 Avatar 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 14 Avatar 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 13 Avatar 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 12 Avatar 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 11 Avatar 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 10 Wind Slash Group 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 9 Wind Slash Group 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 8 Illusory Moonlight Group 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 7 Illusory Moonlight Group 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 6 Illusory Moonlight Group 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 5 Illusory Moonlight Group 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 4 Illusory Moonlight Group 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 3 Illusory Moonlight Group 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 2 Illusory Moonlight Group 16.09.2013 Ashita no Yoichi! 1 Illusory Moonlight Group 16.09.2013