Ashita no Yoichi

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Martial Arts , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 58 - Hoàn thànhTuyện kể về nhân vật Yoichi từ nhỏ đã cùng sống với ba trên núi. Yoichi đã được cha dạy kiếm pháp “Ukiha Kamikaze”. Tuy nhiên, đến năm 17 tuổi thì cậu xuống núi (bị ông bố bắt xuống vì mạnh hơn ông tạm trú tại Võ Quán Ikaruga). Lần đầu tiên hạ sơn, nếm trải mùi đời (lần đầu đã thấy Nake80% rùi )… Cái chính là tại Võ Quán Ikaruga có 4 cô gái (phải gọi là Kawaii đó chứ) và rắc rối từ đó bắt đầu.
Nhóm dịch: BlogTruyen.ComTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ashita no Yoichi 58 1.11.2015 Ashita no Yoichi 57 1.11.2015 Ashita no Yoichi 56 1.11.2015 Ashita no Yoichi 55 1.11.2015 Ashita no Yoichi 54 1.11.2015 Ashita no Yoichi 53 1.11.2015 Ashita no Yoichi 52 1.11.2015 Ashita no Yoichi 51 1.11.2015 Ashita no Yoichi 50 1.11.2015 Ashita no Yoichi 49 1.11.2015 Ashita no Yoichi 48 1.11.2015 Ashita no Yoichi 47 1.11.2015 Ashita no Yoichi 46 1.11.2015 Ashita no Yoichi 45 1.11.2015 Ashita no Yoichi 44 1.11.2015 Ashita no Yoichi 43 1.11.2015 Ashita no Yoichi 42 1.11.2015 Ashita no Yoichi 41 1.11.2015 Ashita no Yoichi 40 1.11.2015 Ashita no Yoichi 39 1.11.2015 Ashita no Yoichi 38 1.11.2015 Ashita no Yoichi 37 1.11.2015 Ashita no Yoichi 36 1.11.2015 Ashita no Yoichi 35 1.11.2015 Ashita no Yoichi 34 1.11.2015 Ashita no Yoichi 33 1.11.2015 Ashita no Yoichi 32 1.11.2015 Ashita no Yoichi 31.5 1.11.2015 Ashita no Yoichi 31 1.11.2015 Ashita no Yoichi 30 1.11.2015 Ashita no Yoichi 29 1.11.2015 Ashita no Yoichi 28 1.11.2015 Ashita no Yoichi 27 1.11.2015 Ashita no Yoichi 26 1.11.2015 Ashita no Yoichi 25 1.11.2015 Ashita no Yoichi 24 1.11.2015 Ashita no Yoichi 23 1.11.2015 Ashita no Yoichi 22 1.11.2015 Ashita no Yoichi 21 1.11.2015 Ashita no Yoichi 20 1.11.2015 Ashita no Yoichi 19 1.11.2015 Ashita no Yoichi 18 1.11.2015 Ashita no Yoichi 17 1.11.2015 Ashita no Yoichi 16 1.11.2015 Ashita no Yoichi 15 1.11.2015 Ashita no Yoichi 14 1.11.2015 Ashita no Yoichi 13 1.11.2015 Ashita no Yoichi 12 1.11.2015 Ashita no Yoichi 11 1.11.2015 Ashita no Yoichi 10 1.11.2015 Ashita no Yoichi 9 1.11.2015 Ashita no Yoichi 8 1.11.2015 Ashita no Yoichi 7 1.11.2015 Ashita no Yoichi 6 1.11.2015 Ashita no Yoichi 5 1.11.2015 Ashita no Yoichi 4 1.11.2015 Ashita no Yoichi 3 1.11.2015 Ashita no Yoichi 2 1.11.2015 Ashita no Yoichi 1 1.11.2015