Assassin’s Creed 4 – Black Flag – Kakusei

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Historical , Sci-fi .

Chương mới nhất: 6 - Đang tiến hànhSẽ cập nhật sau…..Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Assassin's Creed 4 - Black Flag - Kakusei 5 Greatest Battle Group 21.08.2015 Assassin's Creed 4 - Black Flag - Kakusei 4 Greatest Battle Group 21.08.2015 Assassin's Creed 4 - Black Flag - Kakusei 3 Greatest Battle Group 21.08.2015 Assassin's Creed 4 - Black Flag - Kakusei 2 Greatest Battle Group 21.08.2015 Assassin's Creed 4 - Black Flag - Kakusei 1 Greatest Battle Group 21.08.2015