Avengers VS X-men

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comic , Fantasy , Martial Arts , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 69 - Đang tiến hànhNhiều năm trước, Scarlet Witch – vết nhơ của The Avengers đã đẩy loài mutant đến bờ vực tuyệt chủng chỉ với ba từ. Nhiều năm sau, Hope Summers, mutant đầu tiên và duy nhất ra đời từ sự kiện đó đã quay về hiện tại và phục hồi gen X. Nhưng nguồn gốc và số phận của Hope vẫn còn là điều bí ẩn. Trong khi Scarlet Witch cũng đã trở về để sửa chữa sai lầm của mình. Hiện tại, thực thể Phoenix Force quay trở lại Trái đất để tìm kiếm vật chủ mới cho nó. Mọi liên hệ đều hướng về mutant cứu thế Hope Summers. The Avengers, những người anh hùng vĩ đại nhất hành tinh đã quyết định rằng bằng mọi giá phải chặn đứng mối hiểm họa này để bảo vệ nhân loại, cho dù có phải đối đầu với X-Men, những người hùng bị thế giới rũ bỏ, những người cũng sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ niềm tin phục hưng giống loài của mình.  Cuộc chiến lớn nhất lịch sử Marvel đang nổ ra.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Avengers VS X-men 69 27.05.2016 Avengers VS X-men 68 27.05.2016 Avengers VS X-men 67 27.05.2016 Avengers VS X-men 66 27.05.2016 Avengers VS X-men 65 27.05.2016 Avengers VS X-men 64 27.05.2016 Avengers VS X-men 62 27.05.2016 Avengers VS X-men 59 27.05.2016 Avengers VS X-men 58 27.05.2016 Avengers VS X-men 56 27.05.2016 Avengers VS X-men 55 27.05.2016 Avengers VS X-men 54 27.05.2016 Avengers VS X-men 53 27.05.2016 Avengers VS X-men 52 27.05.2016 Avengers VS X-men 51 27.05.2016 Avengers VS X-men 50 27.05.2016 Avengers VS X-men 49 27.05.2016 Avengers VS X-men 48 27.05.2016 Avengers VS X-men 46 27.05.2016 Avengers VS X-men 45 27.05.2016 Avengers VS X-men 44 27.05.2016 Avengers VS X-men 40 27.05.2016 Avengers VS X-men 39 27.05.2016 Avengers VS X-men 38 27.05.2016 Avengers VS X-men 37 27.05.2016 Avengers VS X-men 36 27.05.2016 Avengers VS X-men 35 27.05.2016 Avengers VS X-men 34 27.05.2016 Avengers VS X-men 33 27.05.2016 Avengers VS X-men 32 27.05.2016 Avengers VS X-men 31 27.05.2016 Avengers VS X-men 30 27.05.2016 Avengers VS X-men 29 27.05.2016 Avengers VS X-men 28 27.05.2016 Avengers VS X-men 27 27.05.2016 Avengers VS X-men 26 27.05.2016 Avengers VS X-men 25 27.05.2016 Avengers VS X-men 24 27.05.2016 Avengers VS X-men 23 27.05.2016 Avengers VS X-men 22 27.05.2016 Avengers VS X-men 21 27.05.2016 Avengers VS X-men 20 27.05.2016 Avengers VS X-men 19 27.05.2016 Avengers VS X-men 18 27.05.2016 Avengers VS X-men 17 27.05.2016 Avengers VS X-men 16 27.05.2016 Avengers VS X-men 15 27.05.2016 Avengers VS X-men 14 27.05.2016 Avengers VS X-men 13 27.05.2016 Avengers VS X-men 12 27.05.2016 Avengers VS X-men 11 27.05.2016 Avengers VS X-men 10 27.05.2016 Avengers VS X-men 9 27.05.2016 Avengers VS X-men 8 27.05.2016 Avengers VS X-men 7 27.05.2016 Avengers VS X-men 6 27.05.2016 Avengers VS X-men 5 27.05.2016 Avengers VS X-men 4 27.05.2016 Avengers VS X-men 3 27.05.2016 Avengers VS X-men 2 27.05.2016 Avengers VS X-men 1 27.05.2016 Avengers VS X-men 27.05.2016