B Gata H Kei

Tên khác: B-Cup H-Fanatic; B-Type H-Group; B-Type H-Style; Yamada's First Time

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Comedy , Romance , School Life .

Chương mới nhất: 171 - Đang tiến hànhYamada vừa bước vào trung học, mục tiêu của cô là tìm được 100 người bạn tình, trong một lần shoping, cô ngã vào một chàng trai có khuôn mặt ngay thơ, ngay lập tức cô quyết định chàng trai đó sẽ là người đầu tiên của mình.

 

Tuy nhiên sau nhiều lần ” hiếp ” chàng trai đó bất thành cô vẫn mang hai chữ “gái tân” đến khi nào còn chưa biết được.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng B Gata H Kei 171 7.04.2018 B Gata H Kei 170 7.04.2018 B Gata H Kei 169 7.04.2018 B Gata H Kei 168 7.04.2018 B Gata H Kei 167 SplitNix 19.05.2016 B Gata H Kei 166 SplitNix 19.05.2016 B Gata H Kei 165 SplitNix 19.05.2016 B Gata H Kei 164 SplitNix 19.05.2016 B Gata H Kei 163 SplitNix 19.05.2016 B Gata H Kei 162 SplitNix 4.10.2014 B Gata H Kei 161 SplitNix 30.09.2014 B Gata H Kei 160 SplitNix 15.09.2014 B Gata H Kei 159 SplitNix 10.09.2014 B Gata H Kei 158 SplitNix 6.09.2014 B Gata H Kei 157 SplitNix 4.09.2014 B Gata H Kei 156 SplitNix 27.08.2014 B Gata H Kei 155 SplitNix 25.08.2014 B Gata H Kei 154 SplitNix 23.08.2014 B Gata H Kei 153 SplitNix 22.08.2014 B Gata H Kei 152 SplitNix 19.08.2014 B Gata H Kei 151 SplitNix 17.08.2014 B Gata H Kei 150 SplitNix 16.08.2014 B Gata H Kei 149 SplitNix 14.08.2014 B Gata H Kei 148 SplitNix 11.08.2014 B Gata H Kei 147 SplitNix 10.08.2014 B Gata H Kei 146 SplitNix 9.08.2014 B Gata H Kei 145 SplitNix 8.08.2014 B Gata H Kei 144 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 143 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 142 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 141.1 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 141 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 140 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 139 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 138 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 137 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 136 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 135 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 134 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 133 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 132 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 131 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 130 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 128 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 127 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 126 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 125 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 124 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 123 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 122 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 121 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 120 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 119 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 118 SplitNix 7.08.2014 B Gata H Kei 117 ecchi fc 7.08.2014 B Gata H Kei 116 ecchi fc 7.08.2014 B Gata H Kei 115 ecchi fc 7.08.2014 B Gata H Kei 114 ecchi fc 7.08.2014 B Gata H Kei 113 ecchi fc 7.08.2014 B Gata H Kei 112 ecchi fc 7.08.2014 B Gata H Kei 111 ecchi fc 7.08.2014 B Gata H Kei 110 ecchi fc 7.08.2014 B Gata H Kei 109 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 108 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 107 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 106 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 105.2 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 105.1 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 105 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 104 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 103 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 102 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 101 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 100 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 99 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 98 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 97 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 96 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 95 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 94 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 93 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 92 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 91 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 90 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 89 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 88 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 87 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 86 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 85 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 84 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 83 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 82 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 81 ecchi fc 5.08.2014 B Gata H Kei 80 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 79 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 78 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 77 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 76 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 75 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 74 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 73 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 72 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 71 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 70 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 69 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 68 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 67 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 66 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 65 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 64 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 63 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 62 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 61 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 60 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 59 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 58 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 57 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 56 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 55 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 54 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 53 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 52 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 51 ecchi fc 4.08.2014 B Gata H Kei 50 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 49 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 48 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 47 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 46 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 45 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 44 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 43 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 42 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 41 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 40 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 39 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 38 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 37 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 36 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 35 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 34 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 33 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 32 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 31 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 30 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 29 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 28 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 27 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 26 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 25 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 24 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 23 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 22 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 21 ecchi fc 3.08.2014 B Gata H Kei 20 ecchi fc 2.08.2014 B Gata H Kei 19 ecchi fc 2.08.2014 B Gata H Kei 18 ecchi fc 2.08.2014 B Gata H Kei 17 ecchi fc 2.08.2014 B Gata H Kei 16 ecchi fc 2.08.2014 B Gata H Kei 15 ecchi fc 2.08.2014 B Gata H Kei 14 ecchi fc 2.08.2014 B Gata H Kei 13 ecchi fc 2.08.2014 B Gata H Kei 12 ecchi fc 2.08.2014 B Gata H Kei 11 ecchi fc 2.08.2014 B Gata H Kei 10 Matrix 2.08.2014 B Gata H Kei 9 Matrix 2.08.2014 B Gata H Kei 8 Matrix 2.08.2014 B Gata H Kei 7 Matrix 2.08.2014 B Gata H Kei 6 Matrix 2.08.2014 B Gata H Kei 5 Matrix 2.08.2014 B Gata H Kei 4 Matrix 2.08.2014 B Gata H Kei 3 Matrix 2.08.2014 B Gata H Kei 2 Matrix 2.08.2014 B Gata H Kei 1 Matrix 2.08.2014