B.Reaction

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Martial Arts , Romance , School Life .

Chương mới nhất: 18 - Đang tiến hànhOnodera Kensaku, 1 võ sĩ đường phố trẻ tuổi (15 tuổi) bất khả chiến bại đã “dính” đòn của… 1 cô gái. Mà cô gái này không phải là ai khác, mà lại chính là giáo viên chủ nhiệm của anh, Asato Nanae và cú móc chân trái điệu nghệ của cô…

 


B.Reaction manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng B.Reaction 18 [DAs] + Easycome 16.09.2013 B.Reaction 17 [DAs] + Easycome 16.09.2013 B.Reaction 16 [DAs] + Easycome 16.09.2013 B.Reaction 15 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 14 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 13 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 12 [DAs] + Easycome 16.09.2013 B.Reaction 11 [DAs] + Easycome 16.09.2013 B.Reaction 10 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 9 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 8 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 7 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 6 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 5 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 4 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 3 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 2 truongton.net 16.09.2013 B.Reaction 1 truongton.net 16.09.2013