B-SHOCK

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , School Life .

Chương mới nhất: 11 - Đang tiến hànhNgắn gọn là ARATA (anh main) và HATSUNE (chị main) luôn phải ở cạnh nhau trong khoảng 1 mét. nếu xa hơn 1 mét thì BÙM!
Nguồn : BlogtruyenTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng B-SHOCK 11 24.10.2015 B-SHOCK 10 24.10.2015 B-SHOCK 9 24.10.2015 B-SHOCK 8 24.10.2015 B-SHOCK 7 24.10.2015 B-SHOCK 6 24.10.2015 B-SHOCK 5 24.10.2015 B-SHOCK 4 24.10.2015 B-SHOCK 3 24.10.2015 B-SHOCK 2 24.10.2015 B-SHOCK 1 24.10.2015