Bá Chủ Học Đường

Tên khác: Vua học đường; Boss In School

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhwa , Martial Arts , School Life .

Chương mới nhất: 61 - Đang tiến hànhSeth Kwon- một kẻ sinh ra đã cực kì khoái dánh lộn. Nhưng vì lời hứa với mẹ, cậu ta đã dừng đánh nhau….Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bố cậu qua đời, để lại một lời nhắn với cậu răng : ” Tuyệt đối đừng bao giờ thua cuộc”Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bá Chủ Học Đường 61 2.09.2019 Bá Chủ Học Đường 60 1.09.2019 Bá Chủ Học Đường 59 31.08.2019 Bá Chủ Học Đường 58 30.08.2019 Bá Chủ Học Đường 57 30.08.2019 Bá Chủ Học Đường 56 28.08.2019 Bá Chủ Học Đường 55 27.08.2019 Bá Chủ Học Đường 53 25.08.2019 Bá Chủ Học Đường 52 22.08.2019 Bá Chủ Học Đường 51 21.08.2019 Bá Chủ Học Đường 50 20.08.2019 Bá Chủ Học Đường 49 19.08.2019 Bá Chủ Học Đường 48 18.08.2019 Bá Chủ Học Đường 47 17.08.2019 Bá Chủ Học Đường 46 16.08.2019 Bá Chủ Học Đường 45 15.08.2019 Bá Chủ Học Đường 44 14.08.2019 Bá Chủ Học Đường 43 13.08.2019 Bá Chủ Học Đường 42 12.08.2019 Bá Chủ Học Đường 41 11.08.2019 Bá Chủ Học Đường 40 10.08.2019 Bá Chủ Học Đường 39 10.08.2019 Bá Chủ Học Đường 38 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 37 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 36 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 35 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 34 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 33 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 32 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 31 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 30 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 29 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 28 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 27 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 26 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 25 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 24 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 23 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 22 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 21 9.08.2019 Bá Chủ Học Đường 20 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 19 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 18 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 17 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 16 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 15 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 14 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 13 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 12 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 11 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 10 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 9 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 8 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 7 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 6 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 5 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 4 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 3 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 2 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 1 8.08.2019 Bá Chủ Học Đường 0 8.08.2019