Bá Vương Hầm Ngục – The Dungeon Master

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , ecchi , Fantasy , Manhwa .

Chương mới nhất: 37 - Đang tiến hànhNhân vật chính của chúng ta ” Oh ju-yoon” một dạng người điển hình có thể thấy ở đâu,mỗi ngày đều làm bán thời gian, rồi anh chết do một tai nạn, nhưng vì lòngtốt của anh, anh được gửi sang thế giới khác sống một cuộc đời mới, tuy nhiên lương lai của anh không phải là anh hùng cũng chẳng phải pháp sư mà là …..
Channel Youtube của Bạn Dịch: http://youtube.com/c/FrWitherTruyenTranhOnline
Vào youtube để cập nhật truyện mới vá nhanh nhấtTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 37 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 36 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 35 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 34 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 33 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 32 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 31 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 30 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 29 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 28 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 27 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 26 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 25 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 24 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 23 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 22 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 21 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 20 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 19 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 18 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 17 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 16 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 15 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 14 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 13 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 12 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 11 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 10 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 9 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 8 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 7 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 6 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 5 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 4 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 3 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 2 2.05.2019 Bá Vương Hầm Ngục - The Dungeon Master 1 2.05.2019