Bắc đẩu du hiệp

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Historical , Martial Arts , Romance .

Chương mới nhất: 156 - Đang tiến hànhLấy bối cảnh lịch sử Nhật Bản thời kỳ Chiến quốc (từ giữa thế kỷ 15), khi mà chính quyền trung ương yếu đi trông thấy, các lãnh chúa vươn lên để lấp đầy khoảng trống quyền lực đó. Các gia tộc nổi lên và thanh toán lẫn nhau nhằm tăng cường sức mạnh cho mình. Sau một thế kỷ rưỡi nội chiến, Nhật Bản gần như được thống nhất bởi Oda Nobunaga Tuy nhiên, tới năm 1582 Hideyoshi trở thành người kế vị Nobunaga, khi Nobunaga bị Akechi phản bội và được Hideyoshi cứu giúp. Năm 1598, Hideyoshi mất mà không có người kế vị, đã chỉ định Hội đồng Ngũ nguyên lão – Tokugawa, Maeda, Ukita, Uesugi, Mori – bao gồm 5 lãnh chúa hùng mạnh nhất Nhật Bản bấy giờ, cai quản đất nước. Một cuộc chiến mới chuẩn bị bắt đầu! Truyện viết về những cuộc phiêu lưu của Keiji Maeda (con nuôi của gia tộc Maeda), từ những mâu thuẫn nội bộ, những trận đánh kinh người, và mối quan hệ giữa các nhân vật lịch sử như Tokugawa, Rikyuu Hideyoshi,… Mời các bạn đón đọc!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bắc đẩu du hiệp 156 8.03.2016 Bắc đẩu du hiệp 155 8.03.2016 Bắc đẩu du hiệp 154 29.02.2016 Bắc đẩu du hiệp 153 20.02.2016 Bắc đẩu du hiệp 153 29.02.2016 Bắc đẩu du hiệp 152 19.02.2016 Bắc đẩu du hiệp 151 19.02.2016 Bắc đẩu du hiệp 150 9.01.2016 Bắc đẩu du hiệp 149 2.01.2016 Bắc đẩu du hiệp 148 31.12.2015 Bắc đẩu du hiệp 147 29.12.2015 Bắc đẩu du hiệp 146 26.12.2015 Bắc đẩu du hiệp 145 3.12.2015 Bắc đẩu du hiệp 144 29.11.2015 Bắc đẩu du hiệp 143 27.11.2015 Bắc đẩu du hiệp 142 21.11.2015 Bắc đẩu du hiệp 141 19.11.2015 Bắc đẩu du hiệp 140 16.11.2015 Bắc đẩu du hiệp 140 19.11.2015 Bắc đẩu du hiệp 139 12.11.2015 Bắc đẩu du hiệp 138 12.11.2015 Bắc đẩu du hiệp 137 dmt 10.11.2015 Bắc đẩu du hiệp 135 27.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 134 26.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 133 Samurai Group 25.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 132 21.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 131 19.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 130 19.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 129 13.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 128 13.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 127 13.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 126 12.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 125 8.10.2015 Bắc đẩu du hiệp 124 29.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 123 28.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 122 28.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 121 28.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 120 21.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 119 19.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 118 19.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 117 16.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 116 15.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 115 15.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 114 4.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 113 4.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 112 4.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 111 4.09.2015 Bắc đẩu du hiệp 110 dmt 25.08.2015 Bắc đẩu du hiệp 109 dmt 18.08.2015 Bắc đẩu du hiệp 108 14.08.2015 Bắc đẩu du hiệp 107 14.08.2015 Bắc đẩu du hiệp 106 14.08.2015 Bắc đẩu du hiệp 105 14.08.2015 Bắc đẩu du hiệp 104 14.08.2015 Bắc đẩu du hiệp 103 14.08.2015 Bắc đẩu du hiệp 102 13.07.2015 Bắc đẩu du hiệp 101 12.07.2015 Bắc đẩu du hiệp 100 11.07.2015 Bắc đẩu du hiệp 99 10.07.2015 Bắc đẩu du hiệp 98 9.07.2015 Bắc đẩu du hiệp 97 9.07.2015 Bắc đẩu du hiệp 96 9.07.2015 Bắc đẩu du hiệp 95 9.07.2015 Bắc đẩu du hiệp 94 9.07.2015 Bắc đẩu du hiệp 93 9.07.2015 Bắc đẩu du hiệp 92 26.06.2015 Bắc đẩu du hiệp 91 26.06.2015 Bắc đẩu du hiệp 90 26.06.2015 Bắc đẩu du hiệp 89 26.06.2015 Bắc đẩu du hiệp 88 26.06.2015 Bắc đẩu du hiệp 87 26.06.2015 Bắc đẩu du hiệp 86 21.04.2015 Bắc đẩu du hiệp 85 21.04.2015 Bắc đẩu du hiệp 84 dmt 21.04.2015 Bắc đẩu du hiệp 83 11.04.2015 Bắc đẩu du hiệp 82 11.04.2015 Bắc đẩu du hiệp 81 1.04.2015 Bắc đẩu du hiệp 80 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 79 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 78 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 77 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 76 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 75 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 74 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 73 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 72 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 71 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 70 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 69 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 68 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 67 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 66 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 65 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 64 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 63 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 62 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 61 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 60 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 59 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 58 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 57 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 56 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 55 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 54 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 53 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 52 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 51 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 50 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 49 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 48 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 47 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 46 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 45 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 44 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 43 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 42 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 41 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 40 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 39 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 38 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 37 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 36 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 35 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 34 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 33 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 32 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 31 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 30 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 29 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 28 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 27 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 26 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 25 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 24 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 23 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 22 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 21 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 20 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 19 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 18 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 17 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 16 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 15 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 14 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 13 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 12 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 11 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 10 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 9 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 8 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 7 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 6 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 5 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 4 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 3 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 2.2 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 2.1 27.03.2015 Bắc đẩu du hiệp 1 27.03.2015