Bắc Đẩu Thần Quyền

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Anime , Martial Arts .

Chương mới nhất: 117 - Đang tiến hànhNăm 19xx, chiến tranh hạt nhân tàn phá trái đất, các băng nhóm tội phạm trỗi dậy kiểm soát, khống chế các văn phòng chính phủ khắp nơi trên thế giới. Công lý không còn tồn tại, một thế giới vô luật lệ làm điên đảo con người. Từ đống tro tàn, một người hùng xuất hiện. Tên anh là Kenshiro, chưởng môn phái võ mạnh nhất thế giới Bắc Đẩu Thần Quyền – môn võ tấn công kẻ thù từ bên trong khiến đối phương phát nổ chết. Mục tiêu của Kenshiro là giết người đã bắt Yuria – vợ anh – người đã từng được anh coi là bạn, nhưng đã phản bội và bỏ lại anh đến chết…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bắc Đẩu Thần Quyền 117 comicvn.net 5.10.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 116 comicvn.net 5.10.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 115 comicvn.net 5.10.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 114 comicvn.net 7.09.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 113 comicvn.net 29.08.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 112 comicvn.net 25.08.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 111 comicvn.net 19.08.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 110 comicvn.net 19.08.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 109 comicvn.net 17.08.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 108 comicvn.net 23.07.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 107 comicvn.net 15.07.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 106 comicvn.net 11.07.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 105 comicvn.net 11.07.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 104 comicvn.net 11.07.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 103 comicvn.net 5.05.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 102 comicvn.net 5.05.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 101 comicvn.net 26.04.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 100 comicvn.net 24.04.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 99 comicvn.net 23.04.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 98 comicvn.net 23.04.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 97 comicvn.net 23.04.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 96 comicvn.net 17.04.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 95 comicvn.net 15.04.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 94 comicvn.net 13.04.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 93 comicvn.net 11.04.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 92 comicvn.net 10.04.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 91 comicvn.net 7.01.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 90 comicvn.net 7.01.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 89 comicvn.net 7.01.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 88 comicvn.net 7.01.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 87 comicvn.net 7.01.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 86 comicvn.net 7.01.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 85 comicvn.net 7.01.2014 Bắc Đẩu Thần Quyền 83 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 82 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 81 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 80 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 79 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 78 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 77 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 76 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 75 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 74 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 73 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 72 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 71 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 70 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 69 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 68 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 67 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 66 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 65 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 64 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 63 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 62 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 61 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 60 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 59 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 58 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 57 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 56 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 55 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 54 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 53 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 52 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 51 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 50 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 49 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 48 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 47 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 46 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 45 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 44 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 43 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 42 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 41 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 40 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 39 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 38 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 37 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 36 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 35 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 34 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 33 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 32 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 31 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 30 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 29 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 28 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 27 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 26 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 25 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 24 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 23 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 22 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 21 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 20 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 19 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 18 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 17 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 16 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 15 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 14 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 13 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 12 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 11 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 10 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 9 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 8 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 7 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 6 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 5 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 4 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 3 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 2 comicvn.net 16.09.2013 Bắc Đẩu Thần Quyền 1 comicvn.net 16.09.2013