Bách Luyện Thành Thần

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Drama .

Chương mới nhất: 98 - Đang tiến hànhCảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh…. La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Nguồn : HamtruyenTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bách Luyện Thành Thần 98 hamtruyen.com 23.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 97 20.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 96 hamtruyen.com 17.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 95 13.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 94 9.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 93 6.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 92 3.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 91 30.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 90 hamtruyen.com 25.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 89 24.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 88 19.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 87 16.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 86 hamtruyen.com 12.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 85 9.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 84 4.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 83 hamtruyen.com 1.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 82.7 23.02.2017 Bách Luyện Thành Thần 82.6 16.02.2017 Bách Luyện Thành Thần 82.5 8.02.2017 Bách Luyện Thành Thần 82 5.02.2017 Bách Luyện Thành Thần 81 hamtruyen.com 3.02.2017 Bách Luyện Thành Thần 80 hamtruyen.com 17.01.2017 Bách Luyện Thành Thần 79 13.01.2017 Bách Luyện Thành Thần 78 5.01.2017 Bách Luyện Thành Thần 77 29.12.2016 Bách Luyện Thành Thần 76 21.12.2016 Bách Luyện Thành Thần 75 15.12.2016 Bách Luyện Thành Thần 74 8.12.2016 Bách Luyện Thành Thần 73 2.12.2016 Bách Luyện Thành Thần 72 24.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 71 17.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 70 9.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 69 3.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 68 3.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 67 20.10.2016 Bách Luyện Thành Thần 67 3.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 66 12.10.2016 Bách Luyện Thành Thần 65 6.10.2016 Bách Luyện Thành Thần 64 29.09.2016 Bách Luyện Thành Thần 63 21.09.2016 Bách Luyện Thành Thần 62 15.09.2016 Bách Luyện Thành Thần 61 7.09.2016 Bách Luyện Thành Thần 60 31.08.2016 Bách Luyện Thành Thần 59 24.08.2016 Bách Luyện Thành Thần 58 17.08.2016 Bách Luyện Thành Thần 57 14.08.2016 Bách Luyện Thành Thần 56 11.08.2016 Bách Luyện Thành Thần 55 30.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 54 27.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 53 23.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 52 20.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 51 16.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 50 13.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 49 10.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 48 9.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 47 9.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 46 30.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 45 30.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 44 25.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 43 25.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 42 24.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 41 24.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 40 24.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 39 24.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 38 24.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 37 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 36 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 35 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 34 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 33 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 32 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 31 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 30 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 29 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 28 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 27 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 26 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 25 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 24 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 23 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 22 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 21 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 20 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 19 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 18 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 17 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 16 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 15 hamtruyen.com 12.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 14 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 13 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 12 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 11.5 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 11 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 10 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 9 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 8 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 7 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 6 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 5 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 4 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 3 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 2 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 1 2.12.2015