Bách Luyện Thành Thần

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Drama .

Chương mới nhất: 185 - Đang tiến hànhCảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh…. La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Nguồn : HamtruyenTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bách Luyện Thành Thần 185 20.01.2018 Bách Luyện Thành Thần 184 18.01.2018 Bách Luyện Thành Thần 183 13.01.2018 Bách Luyện Thành Thần 182 11.01.2018 Bách Luyện Thành Thần 181 6.01.2018 Bách Luyện Thành Thần 180 4.01.2018 Bách Luyện Thành Thần 179 1.01.2018 Bách Luyện Thành Thần 178 30.12.2017 Bách Luyện Thành Thần 177 28.12.2017 Bách Luyện Thành Thần 176 23.12.2017 Bách Luyện Thành Thần 175 21.12.2017 Bách Luyện Thành Thần 174 16.12.2017 Bách Luyện Thành Thần 173 14.12.2017 Bách Luyện Thành Thần 172 9.12.2017 Bách Luyện Thành Thần 171 7.12.2017 Bách Luyện Thành Thần 170 2.12.2017 Bách Luyện Thành Thần 169 30.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 168 25.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 167 23.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 166 18.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 165 16.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 164 14.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 163 12.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 162 10.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 161 7.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 160 6.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 159 2.11.2017 Bách Luyện Thành Thần 158 28.10.2017 Bách Luyện Thành Thần 157 28.10.2017 Bách Luyện Thành Thần 156 21.10.2017 Bách Luyện Thành Thần 155 19.10.2017 Bách Luyện Thành Thần 154 14.10.2017 Bách Luyện Thành Thần 153 12.10.2017 Bách Luyện Thành Thần 151 7.10.2017 Bách Luyện Thành Thần 150 5.10.2017 Bách Luyện Thành Thần 149.5 4.10.2017 Bách Luyện Thành Thần 149 3.10.2017 Bách Luyện Thành Thần 148 30.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 147 28.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 146 26.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 145 24.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 144 21.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 143.5 19.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 143 17.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 142 14.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 141 9.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 140 7.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 139 2.09.2017 Bách Luyện Thành Thần 138 31.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 137 29.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 136 27.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 135 24.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 134 19.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 133 17.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 132 12.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 131 10.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 130 7.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 129 5.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 128 3.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 127 1.08.2017 Bách Luyện Thành Thần 126.5 30.07.2017 Bách Luyện Thành Thần 126 29.07.2017 Bách Luyện Thành Thần 125 27.07.2017 Bách Luyện Thành Thần 124 23.07.2017 Bách Luyện Thành Thần 123 20.07.2017 Bách Luyện Thành Thần 122 16.07.2017 Bách Luyện Thành Thần 121 13.07.2017 Bách Luyện Thành Thần 120 9.07.2017 Bách Luyện Thành Thần 119 6.07.2017 Bách Luyện Thành Thần 118 2.07.2017 Bách Luyện Thành Thần 117 29.06.2017 Bách Luyện Thành Thần 116 25.06.2017 Bách Luyện Thành Thần 115 22.06.2017 Bách Luyện Thành Thần 114 18.06.2017 Bách Luyện Thành Thần 113 15.06.2017 Bách Luyện Thành Thần 112 12.06.2017 Bách Luyện Thành Thần 111 8.06.2017 Bách Luyện Thành Thần 110 4.06.2017 Bách Luyện Thành Thần 109 1.06.2017 Bách Luyện Thành Thần 108 28.05.2017 Bách Luyện Thành Thần 107 25.05.2017 Bách Luyện Thành Thần 106 20.05.2017 Bách Luyện Thành Thần 105 18.05.2017 Bách Luyện Thành Thần 104 14.05.2017 Bách Luyện Thành Thần 104 14.05.2017 Bách Luyện Thành Thần 103 11.05.2017 Bách Luyện Thành Thần 102 7.05.2017 Bách Luyện Thành Thần 101 4.05.2017 Bách Luyện Thành Thần 100 30.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 99 27.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 98 hamtruyen.com 23.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 97 20.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 96 hamtruyen.com 17.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 95 13.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 94 9.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 93 6.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 92 3.04.2017 Bách Luyện Thành Thần 91 30.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 90 hamtruyen.com 25.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 89 24.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 88 19.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 87 16.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 86 hamtruyen.com 12.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 85 9.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 84 4.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 83 hamtruyen.com 1.03.2017 Bách Luyện Thành Thần 82.7 23.02.2017 Bách Luyện Thành Thần 82.6 16.02.2017 Bách Luyện Thành Thần 82.5 8.02.2017 Bách Luyện Thành Thần 82 5.02.2017 Bách Luyện Thành Thần 81 hamtruyen.com 3.02.2017 Bách Luyện Thành Thần 80 hamtruyen.com 17.01.2017 Bách Luyện Thành Thần 79 13.01.2017 Bách Luyện Thành Thần 78 5.01.2017 Bách Luyện Thành Thần 77 29.12.2016 Bách Luyện Thành Thần 76 21.12.2016 Bách Luyện Thành Thần 75 15.12.2016 Bách Luyện Thành Thần 74 8.12.2016 Bách Luyện Thành Thần 73 2.12.2016 Bách Luyện Thành Thần 72 24.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 71 17.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 70 9.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 69 3.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 68 3.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 67 20.10.2016 Bách Luyện Thành Thần 67 3.11.2016 Bách Luyện Thành Thần 66 12.10.2016 Bách Luyện Thành Thần 65 6.10.2016 Bách Luyện Thành Thần 64 29.09.2016 Bách Luyện Thành Thần 63 21.09.2016 Bách Luyện Thành Thần 62 15.09.2016 Bách Luyện Thành Thần 61 7.09.2016 Bách Luyện Thành Thần 60 31.08.2016 Bách Luyện Thành Thần 59 24.08.2016 Bách Luyện Thành Thần 58 17.08.2016 Bách Luyện Thành Thần 57 14.08.2016 Bách Luyện Thành Thần 56 11.08.2016 Bách Luyện Thành Thần 55 30.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 54 27.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 53 23.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 52 20.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 51 16.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 50 13.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 49 10.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 48 9.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 47 9.07.2016 Bách Luyện Thành Thần 46 30.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 45 30.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 44 25.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 43 25.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 42 24.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 41 24.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 40 24.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 39 24.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 38 24.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 37 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 36 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 35 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 34 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 33 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 32 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 31 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 30 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 29 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 28 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 27 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 26 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 25 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 24 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 23 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 22 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 21 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 20 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 19 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 18 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 17 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 16 6.06.2016 Bách Luyện Thành Thần 15 hamtruyen.com 12.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 14 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 13 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 12 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 11.5 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 11 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 10 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 9 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 8 hamtruyen.com 11.01.2016 Bách Luyện Thành Thần 7 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 6 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 5 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 4 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 3 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 2 2.12.2015 Bách Luyện Thành Thần 1 2.12.2015