Bạch Môn Ngũ Giáp

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Manhwa .

Chương mới nhất: 10 - Đang tiến hànhCó 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước.
Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này.
Nói chung ly kỳ hấp dẫn