Baka And Boing

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , Supernatural .

Chương mới nhất: 54 - Đang tiến hànhTaiichi , học sinh bình thường, cô độc, hoàn toàn không nổi bật trong lớp… 1 ngày nọ cậu chàng nhìn thấy 1 người mẫu trong tạp chí => love at first sight… cậu chàng ngay lập tức trở thành big big fan và chuyển đến tokyo với mong muốn được gặp nàng Kokoro BB xinh đẹp. Thế nhưng tại tòa nhà nơi Kokoro sắp biểu diễn, Taiichi đã bị Kokoro rơi trúng đầu  và mọi chuyện từ đó nảy sinh…

 


Baka And Boing manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Baka And Boing 54 21.12.2015 Baka And Boing 53 20.12.2015 Baka And Boing 52 20.12.2015 Baka And Boing 51 20.12.2015 Baka And Boing 50 20.12.2015 Baka And Boing 49 18.12.2015 Baka And Boing 48 15.12.2015 Baka And Boing 47 12.12.2015 Baka And Boing 46.5 12.12.2015 Baka And Boing 46 8.10.2015 Baka And Boing 45 8.10.2015 Baka And Boing 44 8.10.2015 Baka And Boing 43 8.10.2015 Baka And Boing 42 8.10.2015 Baka And Boing 41 Sky Garden Group 8.10.2015 Baka And Boing 40 Sky Garden Group 8.10.2015 Baka And Boing 38 Sky Garden Group 8.10.2015 Baka And Boing 37 Sky Garden Group 8.10.2015 Baka And Boing 36 Sky Garden Group 8.10.2015 Baka And Boing 35 Sky Garden Group 8.10.2015 Baka And Boing 34 Sky Garden Group 21.09.2015 Baka And Boing 33 Sky Garden Group 21.09.2015 Baka And Boing 32 Sky Garden Group 21.09.2015 Baka And Boing 31 Sky Garden Group 5.05.2014 Baka And Boing 30 Sky Garden Group 20.04.2014 Baka And Boing 29 Sky Garden Group 30.03.2014 Baka And Boing 28 Sky Garden Group 3.03.2014 Baka And Boing 27 Sky Garden Group 7.02.2014 Baka And Boing 26 Sky Garden Group 7.02.2014 Baka And Boing 25 Sky Garden Group 7.02.2014 Baka And Boing 24 Sky Garden Group 7.02.2014 Baka And Boing 23 Marv 16.09.2013 Baka And Boing 22 Marv 16.09.2013 Baka And Boing 21 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 20 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 19 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 18 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 17 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 16 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 15 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 14 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 13 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 12 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 11 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 10 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 9 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 8 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 7 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 6 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 5 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 4 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 3 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 2 Deathplace Team 16.09.2013 Baka And Boing 1 Deathplace Team 16.09.2013