Baki Dou

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Martial Arts , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 116 - Đang tiến hànhTruyện tranh chiến đấu. Phần tiếp theo của bộ truyện hot Baki – Son of Orge.   

Tốc độ dự tính 1 tuần 3 chap.

Xem thêm tại : http://mangak.net/baki-dou/
Nguồn: izmanga.com chap 1 – mangak.net chap 2 trở điTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Baki Dou 116 4.04.2017 Baki Dou 115 4.04.2017 Baki Dou 114 4.04.2017 Baki Dou 113 4.04.2017 Baki Dou 112 4.04.2017 Baki Dou 111 4.04.2017 Baki Dou 110 3.04.2017 Baki Dou 109 3.04.2017 Baki Dou 108 3.04.2017 Baki Dou 107 3.04.2017 Baki Dou 106 3.04.2017 Baki Dou 105 3.04.2017 Baki Dou 104 3.04.2017 Baki Dou 103 3.04.2017 Baki Dou 102 3.04.2017 Baki Dou 101 3.04.2017 Baki Dou 100 3.04.2017 Baki Dou 99 3.04.2017 Baki Dou 98 3.04.2017 Baki Dou 97 3.04.2017 Baki Dou 96 25.03.2017 Baki Dou 95 25.03.2017 Baki Dou 94 25.03.2017 Baki Dou 93 23.03.2017 Baki Dou 92 23.03.2017 Baki Dou 91 19.03.2017 Baki Dou 90 19.03.2017 Baki Dou 89 19.03.2017 Baki Dou 88 18.03.2017 Baki Dou 87 18.03.2017 Baki Dou 86 18.03.2017 Baki Dou 85 17.03.2017 Baki Dou 84 17.03.2017 Baki Dou 83 14.03.2017 Baki Dou 82 14.03.2017 Baki Dou 81 14.03.2017 Baki Dou 80 10.03.2017 Baki Dou 79 10.03.2017 Baki Dou 78 6.03.2017 Baki Dou 77 5.03.2017 Baki Dou 76 5.03.2017 Baki Dou 75 5.03.2017 Baki Dou 74 5.03.2017 Baki Dou 73 5.03.2017 Baki Dou 72 26.02.2017 Baki Dou 71 26.02.2017 Baki Dou 70 26.02.2017 Baki Dou 69 24.02.2017 Baki Dou 68 24.02.2017 Baki Dou 67 22.02.2017 Baki Dou 66 22.02.2017 Baki Dou 65 18.02.2017 Baki Dou 64 18.02.2017 Baki Dou 63 18.02.2017 Baki Dou 62 18.02.2017 Baki Dou 61 18.02.2017 Baki Dou 60 18.02.2017 Baki Dou 59 18.02.2017 Baki Dou 58 18.02.2017 Baki Dou 57 16.02.2017 Baki Dou 56 16.02.2017 Baki Dou 55 15.02.2017 Baki Dou 54 15.02.2017 Baki Dou 53 15.02.2017 Baki Dou 52 15.02.2017 Baki Dou 51 12.02.2017 Baki Dou 50 12.02.2017 Baki Dou 49 9.02.2017 Baki Dou 48 9.02.2017 Baki Dou 47 9.02.2017 Baki Dou 46 9.02.2017 Baki Dou 45 3.02.2017 Baki Dou 44 3.02.2017 Baki Dou 43 30.01.2017 Baki Dou 42 30.01.2017 Baki Dou 41 29.01.2017 Baki Dou 40 29.01.2017 Baki Dou 39 29.01.2017 Baki Dou 38 15.01.2017 Baki Dou 37 15.01.2017 Baki Dou 36 15.01.2017 Baki Dou 35 15.01.2017 Baki Dou 34 11.01.2017 Baki Dou 33 11.01.2017 Baki Dou 32 11.01.2017 Baki Dou 31 11.01.2017 Baki Dou 30 10.01.2017 Baki Dou 29 10.01.2017 Baki Dou 28 10.01.2017 Baki Dou 27 vechai.info 7.01.2017 Baki Dou 26 vechai.info 7.01.2017 Baki Dou 25 vechai.info 7.01.2017 Baki Dou 24 7.01.2017 Baki Dou 23 7.01.2017 Baki Dou 22 7.01.2017 Baki Dou 21 7.01.2017 Baki Dou 20 7.01.2017 Baki Dou 19 7.01.2017 Baki Dou 18 6.01.2017 Baki Dou 17 6.01.2017 Baki Dou 16 6.01.2017 Baki Dou 15 5.01.2017 Baki Dou 14 5.01.2017 Baki Dou 13 5.01.2017 Baki Dou 12 5.01.2017 Baki Dou 11 5.01.2017 Baki Dou 10 1.04.2015 Baki Dou 9 1.04.2015 Baki Dou 8 1.04.2015 Baki Dou 7 1.04.2015 Baki Dou 6 1.04.2015 Baki Dou 5 1.04.2015 Baki Dou 4 1.04.2015 Baki Dou 3 1.04.2015 Baki Dou 2 1.04.2015 Baki Dou 1 1.04.2015