Baki Dou

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Martial Arts , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 38 - Đang tiến hành



Truyện tranh chiến đấu. Phần tiếp theo của bộ truyện hot Baki – Son of Orge.   

Tốc độ dự tính 1 tuần 3 chap.

Xem thêm tại : http://mangak.net/baki-dou/
Nguồn: izmanga.com chap 1 – mangak.net chap 2 trở đi



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Baki Dou 38 15.01.2017 Baki Dou 37 15.01.2017 Baki Dou 36 15.01.2017 Baki Dou 35 15.01.2017 Baki Dou 34 11.01.2017 Baki Dou 33 11.01.2017 Baki Dou 32 11.01.2017 Baki Dou 31 11.01.2017 Baki Dou 30 10.01.2017 Baki Dou 29 10.01.2017 Baki Dou 28 10.01.2017 Baki Dou 27 vechai.info 7.01.2017 Baki Dou 26 vechai.info 7.01.2017 Baki Dou 25 vechai.info 7.01.2017 Baki Dou 24 7.01.2017 Baki Dou 23 7.01.2017 Baki Dou 22 7.01.2017 Baki Dou 21 7.01.2017 Baki Dou 20 7.01.2017 Baki Dou 19 7.01.2017 Baki Dou 18 6.01.2017 Baki Dou 17 6.01.2017 Baki Dou 16 6.01.2017 Baki Dou 15 5.01.2017 Baki Dou 14 5.01.2017 Baki Dou 13 5.01.2017 Baki Dou 12 5.01.2017 Baki Dou 11 5.01.2017 Baki Dou 10 1.04.2015 Baki Dou 9 1.04.2015 Baki Dou 8 1.04.2015 Baki Dou 7 1.04.2015 Baki Dou 6 1.04.2015 Baki Dou 5 1.04.2015 Baki Dou 4 1.04.2015 Baki Dou 3 1.04.2015 Baki Dou 2 1.04.2015 Baki Dou 1 1.04.2015