Baki – Son of Ogre

Tên khác: Baki Son of Ogre; Baki SoO; Son of Ogre; Grappler Baki - Son of Ogre, Baki The Grapple; Hanma Baki

Tác giả: .

Thể loại: Action , Martial Arts , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 309 - Đang tiến hànhMột bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫnTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Baki - Son of Ogre 309 7.05.2019 Baki - Son of Ogre 308 6.05.2019 Baki - Son of Ogre 306 4.04.2019 Baki - Son of Ogre 305 30.03.2019 Baki - Son of Ogre 303 15.03.2019 Baki - Son of Ogre 302 10.03.2019 Baki - Son of Ogre 301 5.03.2019 Baki - Son of Ogre 300 3.03.2019 Baki - Son of Ogre 300 3.03.2019 Baki - Son of Ogre 299 1.03.2019 Baki - Son of Ogre 298 27.02.2019 Baki - Son of Ogre 297 15.02.2019 Baki - Son of Ogre 296 14.02.2019 Baki - Son of Ogre 295 4.02.2019 Baki - Son of Ogre 293 28.01.2019 Baki - Son of Ogre 292 25.01.2019 Baki - Son of Ogre 291 24.01.2019 Baki - Son of Ogre 289 27.12.2018 Baki - Son of Ogre 288 26.12.2018 Baki - Son of Ogre 287 24.12.2018 Baki - Son of Ogre 285 20.12.2018 Baki - Son of Ogre 284 17.12.2018 Baki - Son of Ogre 283 15.12.2018 Baki - Son of Ogre 282 14.12.2018 Baki - Son of Ogre 281 11.12.2018 Baki - Son of Ogre 280 10.12.2018 Baki - Son of Ogre 279 5.12.2018 Baki - Son of Ogre 278 1.12.2018 Baki - Son of Ogre 277 27.11.2018 Baki - Son of Ogre 276 27.11.2018 Baki - Son of Ogre 275 27.11.2018 Baki - Son of Ogre 274 16.11.2018 Baki - Son of Ogre 273 15.11.2018 Baki - Son of Ogre 272 13.11.2018 Baki - Son of Ogre 271 8.11.2018 Baki - Son of Ogre 270 8.11.2018 Baki - Son of Ogre 269 2.11.2018 Baki - Son of Ogre 268 29.10.2018 Baki - Son of Ogre 267 24.10.2018 Baki - Son of Ogre 266 23.10.2018 Baki - Son of Ogre 265 20.10.2018 Baki - Son of Ogre 264 30.09.2018 Baki - Son of Ogre 263 25.09.2018 Baki - Son of Ogre 262 24.09.2018 Baki - Son of Ogre 261 22.09.2018 Baki - Son of Ogre 260 18.09.2018 Baki - Son of Ogre 259 16.09.2018 Baki - Son of Ogre 258 10.09.2018 Baki - Son of Ogre 257 9.09.2018 Baki - Son of Ogre 256 8.09.2018 Baki - Son of Ogre 255 vuidoctruyen.com 22.02.2016 Baki - Son of Ogre 254 vuidoctruyen.com 22.02.2016 Baki - Son of Ogre 253 vuidoctruyen.com 22.02.2016 Baki - Son of Ogre 252 vuidoctruyen.com 22.02.2016 Baki - Son of Ogre 251 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 250 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 248 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 247 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 246 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 245 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 244 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 243 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 242 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 241 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 240 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 239 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 237 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 236 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 235 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 234 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 233 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 232 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 231 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 230 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 229 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 228 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 227 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 226 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 225 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 224 vuidoctruyen.com 30.12.2014 Baki - Son of Ogre 223 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 222 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 221 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 220 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 219 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 218 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 217 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 216 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 215 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 214 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 213 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 212 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 211 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 210 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 209 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 208 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 207 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 206 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 205 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 204 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 204 24.03.2019 Baki - Son of Ogre 203 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 202 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 201 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 200 Lightning Group 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 199 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 198 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 197 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 196 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 195 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 194 vuidoctruyen.com 6.12.2014 Baki - Son of Ogre 193 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 192 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 191 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 190 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 189 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 188 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 187 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 186 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 185 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 184 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 183 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 182 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 181 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 180 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 179 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 178 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 177 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 176 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 175 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 174 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 173 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 172 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 171 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 170 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 169 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 168 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 167 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 166 Lightning Group 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 165 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 164 vuidoctruyen.com 5.12.2014 Baki - Son of Ogre 163 vuidoctruyen.com 30.11.2014 Baki - Son of Ogre 162 vuidoctruyen.com 30.11.2014 Baki - Son of Ogre 161 vuidoctruyen.com 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 160 vuidoctruyen.com 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 159 vuidoctruyen.com 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 158 vuidoctruyen.com 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 157 vuidoctruyen.com 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 156 vuidoctruyen.com 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 155 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 154 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 153 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 152 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 151 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 150 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 149 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 148 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 147 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 146 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 145 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 144 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 143 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 142 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 141 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 140 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 139 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 138 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 137 IzManga 29.11.2014 Baki - Son of Ogre 136 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 135 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 134 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 133 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 132 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 131 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 130 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 129 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 128 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 127 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 126 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 125 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 124 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 123 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 122 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 121 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 120 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 119 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 118 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 117 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 116 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 115 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 114 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 113 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 112 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 111 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 110 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 109 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 108 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 107 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 106 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 105 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 104 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 103 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 102 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 101 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 100 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 99 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 98 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 97 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 96 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 95 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 94 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 93 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 92 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 91 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 90 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 89 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 88 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 87 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 86 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 85 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 84 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 83 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 82 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 81 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 80 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 79 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 78 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 77 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 76 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 76 IzManga 28.11.2014 Baki - Son of Ogre 76 26.11.2018 Baki - Son of Ogre 75 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 74 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 73 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 72 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 70-71 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 66-69 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 61-65 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 60 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 59 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 58 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 57 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 56 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 55 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 54 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 53 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 52 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 51 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 50 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 49 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 48 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 47 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 46 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 45 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 44 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 43 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 42 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 41 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 40 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 39 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 38 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 37 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 36 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 35 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 34 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 33 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 32 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 31 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 30 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 29 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 28 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 27 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 26 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 25 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 24 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 23 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 22 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 21 IzManga 26.11.2014 Baki - Son of Ogre 20 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 19 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 18 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 17 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 16 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 15 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 14 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 13 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 12 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 11 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 10 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 9 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 8 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 7 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 6 IzManga 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 5 Lightning Group 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 4 Lightning Group 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 3 Lightning Group 25.11.2014 Baki - Son of Ogre 2 Lightning Group 24.11.2014 Baki - Son of Ogre 1 Lightning Group 24.11.2014