Bakuman

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Comedy , Drama , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 176 - Đang tiến hànhBộ truyện kể về 2 cậu học sinh lớp 9 có mong ước trở thành mangaka, Moritaka Mashiro – họa sĩ và Akito Takagi – người viết kịch bản cho bộ truyện. Liệu họ có thành công không khi vẫn còn ngồi ghế lớp 9? Liệu Mashiro có chinh phục được trái tim Azuki, cô bé có ước mơ được trở thành 1 seiyuu? Những khó khăn nào đang chờ đợi họ đây?… Tất cả nằm trong những chap mới của Bakuman.

 


Bakuman manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bakuman 176 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 175 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 174 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 173 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 172 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 171 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 170 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 169 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 168 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 167 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 166 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 165 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 164 Silvery Soul 16.05.2014 Bakuman 163 SxS 16.09.2013 Bakuman 162 Fantasy Weirdos 16.09.2013 Bakuman 161 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 160 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 159 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 158 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 157 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 156 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 155 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 154 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 153 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 152 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 151 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 150 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 149 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 148 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 147 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 146 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 145 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 144 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 143 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 142 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 141 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 140 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 139 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 138 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 137 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 136 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 135 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 134 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 133 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 132 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 131 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 130 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 129 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 128 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 127 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 126 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 125 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 124 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 123 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 122 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 121 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 120 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 119 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 118 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 117 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 116 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 115 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 114 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 113 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 112 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 111 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 110 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 109 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 108 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 107 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 106 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 105 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 104 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 103 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 102 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 101 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 100 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 99 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 98 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 97 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 96 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 95 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 94 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 93 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 92 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 91 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 90 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 89 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 88 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 87 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 86 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 85 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 84 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 83 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 82 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 81 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 80 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 79 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 78 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 77 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 76 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 75 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 74 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 73 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 72 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 71 Silvery Soul 16.09.2013 Bakuman 70 JuzSimple 16.09.2013 Bakuman 69 JuzSimple 16.09.2013 Bakuman 68 JuzSimple 16.09.2013 Bakuman 67 JuzSimple 16.09.2013 Bakuman 66 JuzSimple 16.09.2013 Bakuman 65 TM Team 16.09.2013 Bakuman 64 TM Team 16.09.2013 Bakuman 63 TM Team 16.09.2013 Bakuman 62 TM Team 16.09.2013 Bakuman 61 TM Team 16.09.2013 Bakuman 60 TM Team 16.09.2013 Bakuman 59 TM Team 16.09.2013 Bakuman 58 TM Team 16.09.2013 Bakuman 57 TM Team 16.09.2013 Bakuman 56 TM Team 16.09.2013 Bakuman 55 TM Team 16.09.2013 Bakuman 54 TM Team 16.09.2013 Bakuman 53 TM Team 16.09.2013 Bakuman 52 TM Team 16.09.2013 Bakuman 51 TM Team 16.09.2013 Bakuman 50 TM Team 16.09.2013 Bakuman 49 TM Team 16.09.2013 Bakuman 48 TM Team 16.09.2013 Bakuman 47 TM Team 16.09.2013 Bakuman 46 TM Team 16.09.2013 Bakuman 45 TM Team 16.09.2013 Bakuman 44 TM Team 16.09.2013 Bakuman 43 TM Team 16.09.2013 Bakuman 42 TM Team 16.09.2013 Bakuman 41 TM Team 16.09.2013 Bakuman 40 TM Team 16.09.2013 Bakuman 39 TM Team 16.09.2013 Bakuman 38 TM Team 16.09.2013 Bakuman 37 TM Team 16.09.2013 Bakuman 36 TM Team 16.09.2013 Bakuman 35 TM Team 16.09.2013 Bakuman 34 TM Team 16.09.2013 Bakuman 33 TM Team 16.09.2013 Bakuman 32 TM Team 16.09.2013 Bakuman 31 TM Team 16.09.2013 Bakuman 30 TM Team 16.09.2013 Bakuman 29 TM Team 16.09.2013 Bakuman 28 TM Team 16.09.2013 Bakuman 27 TM Team 16.09.2013 Bakuman 26 TM Team 16.09.2013 Bakuman 25 TM Team 16.09.2013 Bakuman 24 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 23 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 22 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 21 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 20 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 19 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 18 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 17 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 16 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 15 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 14 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 13 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 12 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 11 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 10 truongton.net 16.09.2013 Bakuman 9 G4V 16.09.2013 Bakuman 8 G4V 16.09.2013 Bakuman 7 Anonymous 16.09.2013 Bakuman 6 Anonymous 16.09.2013 Bakuman 5 Anonymous 16.09.2013 Bakuman 4 Anonymous 16.09.2013 Bakuman 3 Anonymous 16.09.2013 Bakuman 2 Anonymous 16.09.2013 Bakuman 1 Anonymous 16.09.2013