Bambino!

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Slice of Life .

Chương mới nhất: 42 - Đang tiến hành



1 thể loại truyện nấu ăn =.=
Nhóm dịch: Comicvn.net



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bambino! 42 Manga Cuisine 27.10.2015 Bambino! 41 Manga Cuisine 28.09.2015 Bambino! 40 19.09.2015 Bambino! 39 19.09.2015 Bambino! 38 19.09.2015 Bambino! 37 19.09.2015 Bambino! 36 1.04.2015 Bambino! 35 1.04.2015 Bambino! 34 1.04.2015 Bambino! 33 1.04.2015 Bambino! 32 1.04.2015 Bambino! 31 1.04.2015 Bambino! 30 1.04.2015 Bambino! 29 1.04.2015 Bambino! 28 1.04.2015 Bambino! 27 1.04.2015 Bambino! 26 1.04.2015 Bambino! 25 1.04.2015 Bambino! 24 1.04.2015 Bambino! 23 1.04.2015 Bambino! 22 1.04.2015 Bambino! 21 1.04.2015 Bambino! 20 1.04.2015 Bambino! 19 1.04.2015 Bambino! 18 1.04.2015 Bambino! 17 1.04.2015 Bambino! 16 1.04.2015 Bambino! 15 1.04.2015 Bambino! 14 1.04.2015 Bambino! 13 1.04.2015 Bambino! 12 1.04.2015 Bambino! 11 1.04.2015 Bambino! 10 1.04.2015 Bambino! 9 1.04.2015 Bambino! 8 1.04.2015 Bambino! 7 1.04.2015 Bambino! 6 1.04.2015 Bambino! 5 1.04.2015 Bambino! 4 1.04.2015 Bambino! 3 1.04.2015 Bambino! 2 1.04.2015 Bambino! 1.2 1.04.2015 Bambino! 1.1 1.04.2015