loading...

Bàn Long

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy , Manhua .

Chương mới nhất: 170 - Đang tiến hànhTruyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!

Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bàn Long 170 1.06.2017 Bàn Long 169 hamtruyen.com 4.11.2016 Bàn Long 168 hamtruyen.com 28.10.2016 Bàn Long 167 hamtruyen.com 21.10.2016 Bàn Long 166 hamtruyen.com 14.10.2016 Bàn Long 165 hamtruyen.com 9.10.2016 Bàn Long 164 hamtruyen.com 30.09.2016 Bàn Long 163 hamtruyen.com 24.09.2016 Bàn Long 162 hamtruyen.com 16.09.2016 Bàn Long 161 hamtruyen.com 9.09.2016 Bàn Long 160 hamtruyen.com 1.09.2016 Bàn Long 159 hamtruyen.com 25.08.2016 Bàn Long 158 hamtruyen.com 19.08.2016 Bàn Long 157 hamtruyen.com 13.08.2016 Bàn Long 156 hamtruyen.com 5.08.2016 Bàn Long 155 hamtruyen.com 29.07.2016 Bàn Long 154 hamtruyen.com 22.07.2016 Bàn Long 153 hamtruyen.com 15.07.2016 Bàn Long 152 hamtruyen.com 1.07.2016 Bàn Long 151 hamtruyen.com 24.06.2016 Bàn Long 150 hamtruyen.com 18.06.2016 Bàn Long 149 hamtruyen.com 11.06.2016 Bàn Long 148 hamtruyen.com 4.06.2016 Bàn Long 147 hamtruyen.com 27.05.2016 Bàn Long 146 hamtruyen.com 27.05.2016 Bàn Long 145 hamtruyen.com 20.05.2016 Bàn Long 144 hamtruyen.com 13.05.2016 Bàn Long 143 6.05.2016 Bàn Long 141 hamtruyen.com 21.04.2016 Bàn Long 140 hamtruyen.com 15.04.2016 Bàn Long 139 hamtruyen.com 8.04.2016 Bàn Long 138 hamtruyen.com 1.04.2016 Bàn Long 137 hamtruyen.com 17.03.2016 Bàn Long 136 hamtruyen.com 11.03.2016 Bàn Long 135 hamtruyen.com 7.03.2016 Bàn Long 134 hamtruyen.com 3.03.2016 Bàn Long 133 hamtruyen.com 25.02.2016 Bàn Long 132 hamtruyen.com 25.02.2016 Bàn Long 131 hamtruyen.com 21.01.2016 Bàn Long 130 hamtruyen.com 14.01.2016 Bàn Long 129 hamtruyen.com 7.01.2016 Bàn Long 128 hamtruyen.com 31.12.2015 Bàn Long 127 hamtruyen.com 24.12.2015 Bàn Long 126 hamtruyen.com 24.12.2015 Bàn Long 125 hamtruyen.com 11.12.2015 Bàn Long 124 hamtruyen.com 3.12.2015 Bàn Long 123 hamtruyen.com 26.11.2015 Bàn Long 122 hamtruyen.com 12.11.2015 Bàn Long 121.5 hamtruyen.com 6.11.2015 Bàn Long 121 hamtruyen.com 31.10.2015 Bàn Long 120 hamtruyen.com 24.10.2015 Bàn Long 119 hamtruyen.com 16.10.2015 Bàn Long 118 hamtruyen.com 16.10.2015 Bàn Long 117 hamtruyen.com 30.09.2015 Bàn Long 116 hamtruyen.com 28.09.2015 Bàn Long 115 18.09.2015 Bàn Long 114 hamtruyen.com 10.09.2015 Bàn Long 113 hamtruyen.com 3.09.2015 Bàn Long 113 hamtruyen.com 10.09.2015 Bàn Long 112 hamtruyen.com 28.08.2015 Bàn Long 111.5 hamtruyen.com 20.08.2015 Bàn Long 111 hamtruyen.com 14.08.2015 Bàn Long 109 hamtruyen.com 31.07.2015 Bàn Long 108 hamtruyen.com 31.07.2015 Bàn Long 107 hamtruyen.com 17.07.2015 Bàn Long 106 hamtruyen.com 9.07.2015 Bàn Long 105 hamtruyen.com 4.07.2015 Bàn Long 104 hamtruyen.com 26.06.2015 Bàn Long 103 hamtruyen.com 19.06.2015 Bàn Long 102 hamtruyen.com 1.06.2015 Bàn Long 101 hamtruyen.com 22.05.2015 Bàn Long 100 hamtruyen.com 15.05.2015 Bàn Long 99 hamtruyen.com 8.05.2015 Bàn Long 98 hamtruyen.com 25.04.2015 Bàn Long 97 hamtruyen.com 20.04.2015 Bàn Long 96 hamtruyen.com 11.04.2015 Bàn Long 95 hamtruyen.com 9.04.2015 Bàn Long 94 hamtruyen.com 28.03.2015 Bàn Long 93 hamtruyen.com 20.03.2015 Bàn Long 92 hamtruyen.com 18.03.2015 Bàn Long 91 hamtruyen.com 9.03.2015 Bàn Long 90 hamtruyen.com 27.02.2015 Bàn Long 89 hamtruyen.com 13.02.2015 Bàn Long 88 hamtruyen.com 9.02.2015 Bàn Long 87 hamtruyen.com 9.02.2015 Bàn Long 86 goccay.vn 1.01.2015 Bàn Long 85 hamtruyen.com 1.01.2015 Bàn Long 84 hamtruyen.com 22.12.2014 Bàn Long 83 hamtruyen.com 22.12.2014 Bàn Long 82 hamtruyen.com 8.12.2014 Bàn Long 81 goccay.vn 24.11.2014 Bàn Long 80 goccay.vn 24.11.2014 Bàn Long 79 goccay.vn 25.10.2014 Bàn Long 78 goccay.vn 17.10.2014 Bàn Long 77 goccay.vn 10.10.2014 Bàn Long 76 goccay.vn 29.09.2014 Bàn Long 75 goccay.vn 27.09.2014 Bàn Long 74 goccay.vn 27.09.2014 Bàn Long 73 goccay.vn 9.09.2014 Bàn Long 72 goccay.vn 1.09.2014 Bàn Long 71 goccay.vn 30.08.2014 Bàn Long 70 goccay.vn 24.08.2014 Bàn Long 69 goccay.vn 18.08.2014 Bàn Long 68 goccay.vn 11.08.2014 Bàn Long 67 goccay.vn 28.07.2014 Bàn Long 66 goccay.vn 21.07.2014 Bàn Long 65 goccay.vn 14.07.2014 Bàn Long 64 goccay.vn 11.07.2014 Bàn Long 63 goccay.vn 11.07.2014 Bàn Long 62 goccay.vn 11.07.2014 Bàn Long 61 goccay.vn 11.07.2014 Bàn Long 60 goccay.vn 2.06.2014 Bàn Long 59 goccay.vn 26.05.2014 Bàn Long 58 goccay.vn 26.05.2014 Bàn Long 57 goccay.vn 26.05.2014 Bàn Long 56 goccay.vn 27.04.2014 Bàn Long 55 goccay.vn 23.04.2014 Bàn Long 54 goccay.vn 23.04.2014 Bàn Long 53 goccay.vn 18.02.2015 Bàn Long 52 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 51 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 50 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 49 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 48 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 47 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 46 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 45 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 44 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 43 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 42 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 41 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 40 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 39 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 38 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 37 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 36 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 35 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 34 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 33 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 32 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 31 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 30 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 29 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 28 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 27 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 26 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 25 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 24 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 23 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 22 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 21 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 20 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 19 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 18 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 17 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 16 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 15 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 14 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 13 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 12 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 11 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 10 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 9 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 8 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 7 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 6 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 5 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 4 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 3 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 2 goccay.vn 30.10.2014 Bàn Long 1 goccay.vn 30.10.2014