Bạn Trai Là Ngôi Sao

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo .

Chương mới nhất: 123 - Đang tiến hànhMột trạch nữ quá lứa và một anh chàng ngôi sao đã vô tình hôn nhau ! Cô uy hiếp anh phải giả vờ làm người yêu trước mặt mẹ cô ấy…”Mộc Tiểu Lê, cô đợi đó !”. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra~ *Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bạn Trai Là Ngôi Sao 123 9.10.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 122 6.10.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 121 2.10.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 120 2.10.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 119 2.10.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 118 2.10.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 117 14.08.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 115 10.08.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 114 6.08.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 113 28.07.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 112 9.07.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 111 7.07.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 110 27.06.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 109 11.06.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 108 10.06.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 107 9.06.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 105 6.06.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 104 5.06.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 103 1.06.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 102 29.05.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 101 22.05.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 100 18.05.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 99 17.05.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 98 4.05.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 97 3.05.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 96 1.05.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 94 T.K Translation Team 23.04.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 93 16.04.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 92 15.04.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 91 13.04.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 90 12.04.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 89 10.04.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 88 4.04.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 87 2.04.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 86 1.04.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 85 24.03.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 84 21.03.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 83 18.03.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 81 15.03.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 80 14.03.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 79 13.03.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 77 9.03.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 76 5.03.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 75 28.02.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 73 15.02.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 72 8.02.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 71 1.02.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 70 1.02.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 69 23.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 68 20.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 67 16.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 66 15.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 65 15.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 64 9.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 63 2.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 60 20.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 56 10.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 55 9.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 54 5.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 53 5.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 52 1.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 51 30.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 50 29.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 49 28.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 48 26.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 47 25.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 46 25.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 45 22.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 44 21.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 43 20.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 42 20.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 41 17.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 40 16.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 39 15.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 38 13.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 37 12.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 36 10.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 35 9.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 33 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 32 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 31 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 30 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 29 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 28 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 27 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 26 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 25 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 24 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 23 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 22 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 21 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 20 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 19 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 18 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 17 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 16 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 15 11.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 14 11.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 13 11.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 12 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 11.5 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 11 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 10 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 9 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 8 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 7 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 6 7.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 6 13.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 6 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 5 7.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 4 7.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 3 7.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 2 7.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 1 7.06.2017