Bạn Trai Là Ngôi Sao

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo .

Chương mới nhất: 73 - Đang tiến hànhMột trạch nữ quá lứa và một anh chàng ngôi sao đã vô tình hôn nhau ! Cô uy hiếp anh phải giả vờ làm người yêu trước mặt mẹ cô ấy…”Mộc Tiểu Lê, cô đợi đó !”. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra~ *Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bạn Trai Là Ngôi Sao 73 15.02.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 72 8.02.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 71 1.02.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 70 1.02.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 69 23.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 68 20.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 67 16.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 66 15.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 65 15.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 64 9.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 63 2.01.2018 Bạn Trai Là Ngôi Sao 60 20.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 56 10.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 55 9.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 54 5.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 53 5.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 52 1.12.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 51 30.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 50 29.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 49 28.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 48 26.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 47 25.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 46 25.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 45 22.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 44 21.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 43 20.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 42 20.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 41 17.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 40 16.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 39 15.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 38 13.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 37 12.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 36 10.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 35 9.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 33 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 32 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 31 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 30 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 29 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 28 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 27 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 26 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 25 8.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 24 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 23 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 22 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 21 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 20 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 19 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 18 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 17 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 16 7.11.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 15 11.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 14 11.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 13 11.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 12 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 11.5 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 11 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 10 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 9 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 8 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 7 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 6 7.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 6 13.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 6 7.10.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 5 7.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 4 7.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 3 7.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 2 7.06.2017 Bạn Trai Là Ngôi Sao 1 7.06.2017