Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Fantasy , Manhua , Mystery .

Chương mới nhất: 100 - Đang tiến hànhTruyện mới chủ đề xuyên không 1 chàng trai sau khi bị truy sát bị bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đã trở nên vô cùng xa lạ. 1 chàng trai từ thời cổ đại xuyên không về thời hiện đại hứa hẹn 1 câu truyện rất hay nhé!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 100 25.05.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 98 10.05.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 97 27.04.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 96 27.04.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 95 19.04.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 94 19.04.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 88 27.03.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 87 17.03.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 86 16.03.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 85 16.03.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 84 16.03.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 83 16.03.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 82 10.01.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 81 9.01.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 80 7.01.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 79 6.01.2018 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 78 22.12.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 77 3.12.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 76 1.12.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 75 1.12.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 74 11.11.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 73 11.11.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 72 11.11.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 71 11.11.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 70 11.11.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 69 11.11.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 68 11.11.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 67 12.09.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 66 5.09.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 65 25.08.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 64 25.08.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 63 11.08.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 62 11.08.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 61 11.08.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 60 11.08.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 59 11.08.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 58 hamtruyen.com 7.07.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 57 hamtruyen.com 7.07.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 56 hamtruyen.com 7.07.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 55 16.06.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 54 10.06.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 53 2.06.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 52 29.05.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 51 29.05.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 50 29.05.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 49 29.05.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 48 19.02.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 47 16.02.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 46 10.02.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 45 20.01.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 44 17.01.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 43 13.01.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 42 13.01.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 41 30.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 40 27.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 39 23.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 39 23.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 38 20.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 37 16.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 36 13.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 35 9.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 34 7.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 33 1.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 32 29.11.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 31 28.11.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 29 20.11.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 28 20.11.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 27 23.10.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 26 19.10.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 25 14.10.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 24 9.10.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 23 3.10.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 22 29.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 21 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 20 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 19 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 18 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 17 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 16 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 15 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 14 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 13 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 12 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 11 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 10 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 9 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 8 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 7 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 6 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 5 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 4 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 3 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 30 23.11.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 1 24.09.2016