loading...

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Fantasy , Manhua , Mystery .

Chương mới nhất: 48 - Đang tiến hànhTruyện mới chủ đề xuyên không 1 chàng trai sau khi bị truy sát bị bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đã trở nên vô cùng xa lạ. 1 chàng trai từ thời cổ đại xuyên không về thời hiện đại hứa hẹn 1 câu truyện rất hay nhé!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 48 19.02.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 47 16.02.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 46 10.02.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 45 20.01.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 44 17.01.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 43 13.01.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 42 13.01.2017 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 41 30.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 40 27.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 39 23.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 39 23.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 38 20.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 37 16.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 36 13.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 35 9.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 34 7.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 33 1.12.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 32 29.11.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 31 28.11.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 29 20.11.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 28 20.11.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 27 23.10.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 26 19.10.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 25 14.10.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 24 9.10.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 23 3.10.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 22 29.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 21 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 20 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 19 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 18 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 17 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 16 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 15 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 14 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 13 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 12 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 11 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 10 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 9 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 8 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 7 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 6 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 5 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 4 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 3 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 30 23.11.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2 24.09.2016 Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 1 24.09.2016