Banana Fish

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Mystery , Shoujo , Tragedy .

Chương mới nhất: 1 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Banana Fish 1 Lazyladytachi 14.09.2018