Băng Hoả Ma Trù

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Manhua .

Chương mới nhất: 59 - Đang tiến hànhChúng ta hãy cùng chứng kiến chàng thanh niên Dung Niệm Băng, mang trên người mối thù sát hại phụ thân, một lòng quyết luyện phép thuật để báo thù, dẫn dắt người xem vào một thế giới kỳ lạ nơi trù nghệ kết hợp với ma pháp thành một đường có một không hai : ma trù ma pháp.
Cốt truyện biến ảo quái dị, lại thêm tài vẽ gấm thêu hoa và khả năng sáng tạo kinh người của Đường gia Tam Thiếu, khẳng định đây là một tác phẩm không thể bỏ qua, một cực phẩmTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Băng Hoả Ma Trù 59 13.12.2018 Băng Hoả Ma Trù 58 30.11.2018 Băng Hoả Ma Trù 57 13.11.2018 Băng Hoả Ma Trù 56 30.10.2018 Băng Hoả Ma Trù 55 18.10.2018 Băng Hoả Ma Trù 54 6.10.2018 Băng Hoả Ma Trù 53 25.09.2018 Băng Hoả Ma Trù 52 30.08.2018 Băng Hoả Ma Trù 51 1.08.2018 Băng Hoả Ma Trù 50 29.07.2018 Băng Hoả Ma Trù 49 29.07.2018 Băng Hoả Ma Trù 48 11.07.2018 Băng Hoả Ma Trù 47 8.07.2018 Băng Hoả Ma Trù 46 3.07.2018 Băng Hoả Ma Trù 45 3.07.2018 Băng Hoả Ma Trù 44 3.07.2018 Băng Hoả Ma Trù 43 11.05.2018 Băng Hoả Ma Trù 42 8.05.2018 Băng Hoả Ma Trù 41 3.05.2018 Băng Hoả Ma Trù 40 13.04.2018 Băng Hoả Ma Trù 39 30.03.2018 Băng Hoả Ma Trù 38 14.03.2018 Băng Hoả Ma Trù 37 22.02.2018 Băng Hoả Ma Trù 36 22.02.2018 Băng Hoả Ma Trù 35 15.12.2017 Băng Hoả Ma Trù 34 6.12.2017 Băng Hoả Ma Trù 33 16.11.2017 Băng Hoả Ma Trù 32 9.11.2017 Băng Hoả Ma Trù 31 27.10.2017 Băng Hoả Ma Trù 30 13.10.2017 Băng Hoả Ma Trù 29 13.10.2017 Băng Hoả Ma Trù 28 4.10.2017 Băng Hoả Ma Trù 28 13.10.2017 Băng Hoả Ma Trù 27 2.10.2017 Băng Hoả Ma Trù 26 29.09.2017 Băng Hoả Ma Trù 25 26.09.2017 Băng Hoả Ma Trù 24 26.09.2017 Băng Hoả Ma Trù 23 26.09.2016 Băng Hoả Ma Trù 21 hamtruyen.com 21.04.2015 Băng Hoả Ma Trù 20 hamtruyen.com 21.04.2015 Băng Hoả Ma Trù 19 hamtruyen.com 14.03.2015 Băng Hoả Ma Trù 18 hamtruyen.com 12.03.2015 Băng Hoả Ma Trù 17 hamtruyen.com 6.03.2015 Băng Hoả Ma Trù 16 hamtruyen.com 6.03.2015 Băng Hoả Ma Trù 15 hamtruyen.com 23.12.2014 Băng Hoả Ma Trù 14 hamtruyen.com 10.12.2014 Băng Hoả Ma Trù 13 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 12 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 11 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 10 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 9 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 8 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 7 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 6 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 5 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 4 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 3 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 2 hamtruyen.com 28.11.2014 Băng Hoả Ma Trù 1 hamtruyen.com 28.11.2014