Bảng Phong Thần

Tên khác: Hoshin; Hoshin Engi; Senkai-den; Hoshin Engi; Soul Hunter

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 204 - Hoàn thànhHoushin Engi – Bảng Phong Thần. Một trong tứ đại truyền thuyết của Trung quốc được tác giả Fujisaki Ryu vẽ lại với phong cách hiện đại cổ đại xen lẫn, không kém phần gay cấn và hài hước.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bảng Phong Thần 204 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 203 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 202 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 201 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 200 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 199 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 198 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 197 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 196 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 195 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 194 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 193 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 192 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 191 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 190 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 189 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 188 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 187 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 186 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 185 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 184 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 183 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 182 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 181 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 180 Thảo Nguyên 6.10.2016 Bảng Phong Thần 179 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 178 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 177 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 176.5 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 176 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 175 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 174 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 173 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 172 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 171 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 170 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 169 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 168 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 167 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 166 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 165 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 164 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 163 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 162 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 161 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 160 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 159 Thảo Nguyên 5.10.2016 Bảng Phong Thần 158 Thảo Nguyên 12.06.2016 Bảng Phong Thần 157 Thảo Nguyên 12.06.2016 Bảng Phong Thần 156 Thảo Nguyên 12.06.2016 Bảng Phong Thần 155 Thảo Nguyên 12.06.2016 Bảng Phong Thần 154 Thảo Nguyên 12.06.2016 Bảng Phong Thần 153 Thảo Nguyên 12.06.2016 Bảng Phong Thần 152 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 151 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 150 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 149 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 148 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 147 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 146 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 145 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 144 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 143 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 142 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 141 Thảo Nguyên 4.12.2015 Bảng Phong Thần 140 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 139 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 138 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 137 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 136 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 135 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 134 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 133 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 132 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 131 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 130 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 129 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 128 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 127 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 126 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 125 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 124 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 123 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 122 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 121 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 120 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 119 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 118 Thảo Nguyên 10.11.2015 Bảng Phong Thần 117 manga24h.com 10.01.2015 Bảng Phong Thần 116 Dark Shadow 21.11.2014 Bảng Phong Thần 115 Dark Shadow 30.09.2014 Bảng Phong Thần 114 Dark Shadow 3.09.2014 Bảng Phong Thần 113 Dark Shadow 27.08.2014 Bảng Phong Thần 112 Dark Shadow 15.08.2014 Bảng Phong Thần 111 Dark Shadow 29.07.2014 Bảng Phong Thần 110 Dark Shadow 11.07.2014 Bảng Phong Thần 109 Dark Shadow 4.06.2014 Bảng Phong Thần 108 Dark Shadow 14.05.2014 Bảng Phong Thần 107 Dark Shadow 29.04.2014 Bảng Phong Thần 106 Dark Shadow 6.04.2014 Bảng Phong Thần 105 Dark Shadow 3.04.2014 Bảng Phong Thần 104 Dark Shadow 11.03.2014 Bảng Phong Thần 103 Dark Shadow 4.03.2014 Bảng Phong Thần 102 Dark Shadow 25.02.2014 Bảng Phong Thần 101 Dark Shadow 25.02.2014 Bảng Phong Thần 100 Dark Shadow 11.02.2014 Bảng Phong Thần 99 Dark Shadow 5.02.2014 Bảng Phong Thần 98 Dark Shadow 30.01.2014 Bảng Phong Thần 97 Dark Shadow 21.01.2014 Bảng Phong Thần 96 Dark Shadow 15.01.2014 Bảng Phong Thần 95 Dark Shadow 6.01.2014 Bảng Phong Thần 94 Dark Shadow 27.12.2013 Bảng Phong Thần 93 Dark Shadow 20.12.2013 Bảng Phong Thần 92 Dark Shadow 16.12.2013 Bảng Phong Thần 91 Dark Shadow 13.12.2013 Bảng Phong Thần 90 Dark Shadow 10.12.2013 Bảng Phong Thần 89 Dark Shadow 7.12.2013 Bảng Phong Thần 88 Dark Shadow 2.12.2013 Bảng Phong Thần 87 Dark Shadow 29.11.2013 Bảng Phong Thần 86 Dark Shadow 27.11.2013 Bảng Phong Thần 85 Dark Shadow 25.11.2013 Bảng Phong Thần 84 Dark Shadow 23.11.2013 Bảng Phong Thần 82 Dark Shadow 15.11.2013 Bảng Phong Thần 81 Dark Shadow 11.11.2013 Bảng Phong Thần 80 Dark Shadow 9.11.2013 Bảng Phong Thần 79 Dark Shadow 7.11.2013 Bảng Phong Thần 78 Dark Shadow 2.11.2013 Bảng Phong Thần 77 Dark Shadow 28.10.2013 Bảng Phong Thần 76 Dark Shadow 27.10.2013 Bảng Phong Thần 75 Dark Shadow 24.10.2013 Bảng Phong Thần 74 Dark Shadow 22.10.2013 Bảng Phong Thần 73 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 73 Dark Shadow 22.10.2013 Bảng Phong Thần 72 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 71 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 70 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 69 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 68 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 67 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 66 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 65 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 64 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 63 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 62 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 61 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 60 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 59 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 58 Dark Shadow 17.10.2013 Bảng Phong Thần 57 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 56 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 55 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 54 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 53 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 52 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 51 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 50 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 49 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 48 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 47 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 46 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 45 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 44 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 43 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 42 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 41 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 40 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 39 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 38 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 37 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 36 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 35 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 34 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 33 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 32 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 31 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 30 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 29 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 28 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 27 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 26 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 25 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 24.5 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 24 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 23 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 22 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 21 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 20 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 19 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 18 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 17 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 16 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 15 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 14 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 13 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 12 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 11 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 10 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 9 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 8 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 7 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 6 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 5 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 4 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 3 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 2 Dark Shadow 16.09.2013 Bảng Phong Thần 1 Dark Shadow 16.09.2013