Baramon no Kazoku

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 36 - Đang tiến hànhCâu chuyện kể về Brahman Ryu, một thành viên trong tổ chức Brahman chiến đấu vì tự do và quyền con người chống lại tổ chức Masura, những kẻ luôn tìm cách thống trị loài người bằng các thủ đoạn chính trị và hòa bình giả dối. Hành trình chờ đợi anh phía trước sẽ là một tương lai tươi sáng hay bóng tối sâu thẳm vĩnh viễn
Nguồn : Dammetruyen.comTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Baramon no Kazoku 36 29.06.2016 Baramon no Kazoku 35 29.06.2016 Baramon no Kazoku 34 20.06.2016 Baramon no Kazoku 33 19.06.2016 Baramon no Kazoku 32 19.06.2016 Baramon no Kazoku 31 19.06.2016 Baramon no Kazoku 30 14.06.2016 Baramon no Kazoku 29 14.06.2016 Baramon no Kazoku 28 14.06.2016 Baramon no Kazoku 27 14.06.2016 Baramon no Kazoku 26 14.06.2016 Baramon no Kazoku 25 14.06.2016 Baramon no Kazoku 24 14.06.2016 Baramon no Kazoku 23 14.06.2016 Baramon no Kazoku 22 14.06.2016 Baramon no Kazoku 21 14.06.2016 Baramon no Kazoku 20 14.06.2016 Baramon no Kazoku 19 14.06.2016 Baramon no Kazoku 18 14.06.2016 Baramon no Kazoku 17 14.06.2016 Baramon no Kazoku 16 14.06.2016 Baramon no Kazoku 15 14.06.2016 Baramon no Kazoku 14 14.06.2016 Baramon no Kazoku 13 14.06.2016 Baramon no Kazoku 12 14.06.2016 Baramon no Kazoku 11 14.06.2016 Baramon no Kazoku 10 14.06.2016 Baramon no Kazoku 9 14.06.2016 Baramon no Kazoku 8 14.06.2016 Baramon no Kazoku 7 25.12.2015 Baramon no Kazoku 6 25.12.2015 Baramon no Kazoku 5 25.12.2015 Baramon no Kazoku 4 25.12.2015 Baramon no Kazoku 3 25.12.2015 Baramon no Kazoku 2 25.12.2015 Baramon no Kazoku 1 dmt 25.12.2015