Bastard – Đứa con của quỷ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Horror , Webtoon .

Chương mới nhất: 86 - Đang tiến hànhCâu chuyện kể về cuộc chiến bảo vệ người mình yêu quý của một cậu bé trung học yếu đuổi khỏi tay của kẻ sát nhân hàng loạt. Bí mật về kẻ sát nhân và quá khứ của cậu bé sẽ được tiết lệ qua từng chương truyện…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bastard - Đứa con của quỷ 86 25.07.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 85 25.07.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 84 18.07.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 83 18.07.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 82 8.07.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 81 8.07.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 80 8.07.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 79 8.07.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 78 2.07.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 78 8.07.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 77 19.03.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 76 8.03.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 75 1.03.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 74 truyentranh8.com 27.02.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 73 truyentranh8.com 27.02.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 72 truyentranh8.com 27.02.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 71 truyentranh8.com 27.02.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 70 truyentranh8.com 27.02.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 69 11.02.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 68 22.01.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 67 19.01.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 66 16.01.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 65 16.01.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 64 15.01.2017 Bastard - Đứa con của quỷ 63 29.10.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 62 10.10.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 61 7.10.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 60 24.09.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 59 23.09.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 58 19.09.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 57 18.09.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 56 12.09.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 55 11.09.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 54 11.09.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 53 8.09.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 52 6.09.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 51 4.09.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 50 29.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 49 29.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 48 27.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 47 truyentranh8.com 24.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 45 20.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 44 19.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 43 19.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 42 truyentranh8.com 17.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 41 truyentranh8.com 17.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 40 truyentranh8.com 12.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 39 truyentranh8.com 12.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 38 truyentranh8.com 9.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 37 truyentranh8.com 7.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 36 4.08.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 35 truyentranh8.com 28.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 34 truyentranh8.com 28.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 33 truyentranh8.com 28.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 32 truyentranh8.com 21.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 31 20.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 30 truyentranh8.com 17.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 29 truyentranh8.com 16.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 28 truyentranh8.com 16.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 27 truyentranh8.com 10.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 26 truyentranh8.com 10.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 25 Amethyst Group 10.07.2016 Bastard - Đứa con của quỷ 24 Amethyst Group 24.12.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 23 Amethyst Group 22.12.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 22 Amethyst Group 26.11.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 21 Amethyst Group 25.11.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 20 24.11.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 19 Amethyst Group 23.11.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 18 Amethyst Group 8.10.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 17 Amethyst Group 24.09.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 17 Amethyst Group 8.10.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 16 Amethyst Group 13.09.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 15 Amethyst Group 13.09.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 14 Amethyst Group 4.09.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 13 Amethyst Group 4.09.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 12 Amethyst Group 29.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 11 Amethyst Group 29.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 10 Amethyst Group 14.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 9 Amethyst Group 13.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 8 Amethyst Group 12.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 7 Amethyst Group 12.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 6 Amethyst Group 12.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 5 Amethyst Group 10.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 4 9.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 3 9.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 2 9.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 1 9.08.2015 Bastard - Đứa con của quỷ 9.08.2015