Battle Angel Alita

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Sci-fi .

Chương mới nhất: 33 - Đang tiến hànhTiphares, một thành phố bí ẩn được treo trên mây. Và ở dưới thành phố Tiphares là những sinh vật bẩn thỉu và bọn người máy trú ngụ ở một nơi có tên là “Bãi phế liệu”. Chính từ thành phố bay đó đã bắt đầu câu chuyện về một cô gái. Một ngày trên bãi phế liệu, bác sĩ Ido đã tìm thấy một phần cơ thể của Alita. Tuy được bác sĩ Ido hồi phục cơ thể người máy nhưng Alita đã mất đi trí nhớ. Vì thế, Alita đã chiến đấu để tìm cách hồi phục lại trí nhớ về cơ thể bí ẩn của mình.

 


Battle Angel Alita manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Battle Angel Alita 53 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 52 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 51 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 50 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 49 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 48 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 47 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 46 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 45 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 44 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 43 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 42 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 41 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 40 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 39 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 38 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 37 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 36 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 35.5 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 35 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 34 thegioithugian.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 33 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 33 23.09.2017 Battle Angel Alita 32 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 32 23.09.2017 Battle Angel Alita 31 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 30 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 29 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 28 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 27 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 26 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 25 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 24 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 23 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 22.5 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 22 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 21 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 20 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 19 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 18 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 17 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 16 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 15 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 14 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 13 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 12 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 11 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 10 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 9 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 8 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 7 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 6 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 5 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 4 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 3 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 2 hamtruyen.com 17.09.2013 Battle Angel Alita 1 hamtruyen.com 17.09.2013