Battle Royale

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Horror , Psychological , Tragedy .

Chương mới nhất: 104 - Đang tiến hànhGiết hay bị giết, chết hay là sống, người sống sót có thật sự được sống? 42 học sinh trung học lớp 9B trường Shiro Iwa trên chuyến du lịch cuối khóa đã bị lực lượng chính phủ bắt đến một hòn đảo, mà dân cư đã bị di tản đi hết, vì hòn đảo này sẽ là nơi diễn ra một trò chơi đẫm máu – trò chơi sinh tử – một chương trình truyền hình đắt người theo dõi cũng như người cược. Trò chơi được thu âm thông qua những chiếc vòng có thiết bị nổ, gắn chặt vào cổ từng thí sinh.

 


Battle Royale manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Battle Royale 104 IzManga 28.09.2014 Battle Royale 103 IzManga 28.09.2014 Battle Royale 102 IzManga 28.09.2014 Battle Royale 101 IzManga 28.09.2014 Battle Royale 100 IzManga 28.09.2014 Battle Royale 99 IzManga 28.09.2014 Battle Royale 98 IzManga 28.09.2014 Battle Royale 97 IzManga 28.09.2014 Battle Royale 96 IzManga 28.09.2014 Battle Royale 95 IzManga 28.09.2014 Battle Royale 94 IzManga 27.09.2014 Battle Royale 93 IzManga 27.09.2014 Battle Royale 92 IzManga 27.09.2014 Battle Royale 91 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 90 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 89 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 88 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 87 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 86 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 85 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 84 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 83 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 82 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 81 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 80 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 79 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 78 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 77 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 76 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 75 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 74 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 73 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 72 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 71 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 70 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 69 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 68 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 67 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 66 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 65 Sakura__>.<__1 27.09.2014 Battle Royale 64 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 63 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 62 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 61 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 60 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 59 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 58 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 57 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 56 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 55 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 54 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 53 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 52 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 51 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 50 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 49 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 48 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 47 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 46 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 45 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 44 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 43 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 42 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 41 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 40 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 39 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 38 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 37 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 36 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 35 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 34 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 33 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 32 Sakura__>.<__1 26.09.2014 Battle Royale 29 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 28 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 27 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 26 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 25 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 24.5 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 24 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 23 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 22 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 21 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 20 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 19 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 18 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 17 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 16 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 15 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 14 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 13 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 12 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 11 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 10 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 9 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 8.5 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 8 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 7 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 6 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 5 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 4 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 3 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 2 Sakura__>.<__1 17.09.2013 Battle Royale 1 Sakura__>.<__1 17.09.2013