Beautiful Stranger

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Manhwa , Mystery , Webtoon .

Chương mới nhất: 19 - Đang tiến hànhMột cô gái loài người được sinh ra mỗi ngàn năm, kẻ nào lấy được cô ta sẽ trở thành vị vua thực sự…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Beautiful Stranger 19 12.09.2016 Beautiful Stranger 18 12.09.2016 Beautiful Stranger 17 28.08.2016 Beautiful Stranger 16 28.08.2016 Beautiful Stranger 15 28.08.2016 Beautiful Stranger 14 28.08.2016 Beautiful Stranger 13 28.08.2016 Beautiful Stranger 12 28.08.2016 Beautiful Stranger 11 28.08.2016 Beautiful Stranger 10 28.08.2016 Beautiful Stranger 9 28.08.2016 Beautiful Stranger 8 28.08.2016 Beautiful Stranger 7 28.08.2016 Beautiful Stranger 6 28.08.2016 Beautiful Stranger 5 28.08.2016 Beautiful Stranger 4 28.08.2016 Beautiful Stranger 3 28.08.2016 Beautiful Stranger 2 28.08.2016 Beautiful Stranger 1 28.08.2016 Beautiful Stranger 28.08.2016