Beelzebub (MG)

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Martial Arts , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 240 - Đang tiến hànhLà câu chuyện về “Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất” khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất.

 


Beelzebub manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Beelzebub (MG) 240 MOE Group 21.02.2014 Beelzebub (MG) 239 MOE Group 13.02.2014 Beelzebub (MG) 238 MOE Group 6.02.2014 Beelzebub (MG) 237 MOE Group 31.01.2014 Beelzebub (MG) 236 MOE Group 24.01.2014 Beelzebub (MG) 235 MOE Group 17.01.2014 Beelzebub (MG) 234 MOE Group 25.12.2013 Beelzebub (MG) 233 MOE Group 20.12.2013 Beelzebub (MG) 232 MOE Group 13.12.2013 Beelzebub (MG) 231 MOE Group 5.12.2013 Beelzebub (MG) 230 MOE Group 29.11.2013 Beelzebub (MG) 229 MOE Group 22.11.2013 Beelzebub (MG) 228 MOE Group 16.11.2013 Beelzebub (MG) 227 thienduongmanga.com 8.11.2013 Beelzebub (MG) 226 thienduongmanga.com 24.10.2013 Beelzebub (MG) 225 thienduongmanga.com 17.10.2013 Beelzebub (MG) 224 thienduongmanga.com 17.10.2013 Beelzebub (MG) 223 thienduongmanga.com 17.10.2013 Beelzebub (MG) 222 thienduongmanga.com 17.10.2013 Beelzebub (MG) 221 thienduongmanga.com 17.10.2013 Beelzebub (MG) 220 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 219 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 218 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 217 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 216 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 215 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 214 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 213 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 212 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 211 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 210 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 209 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 208 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 207 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 206 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 205 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 204 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 203 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 202 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 201 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 200 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 199 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 198 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 197 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 196 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 195 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 194 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 193 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 192 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 191 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 190 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 189 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 188 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 187 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 186 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 185 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 184 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 183 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 182 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 181 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 180 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 179 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 178 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 177 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 176 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 175 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 174 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 173 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 172 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 171 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 170 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 169 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 168 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 167 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 166 thienduongmanga.com 17.09.2013 Beelzebub (MG) 165 thienduongmanga.com 17.09.2013