Beyond Evil

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Horror , Mystery , School Life , Sci-fi , Shounen , Tragedy .

Chương mới nhất: 17 - Đang tiến hànhTerajima, một học sinh trung học ma mãnh, thẳng tính vô tình lọt vào tầm mắt của quỷ victor! Vì Victor cứu mạng cậu ta nên cậu ta phải thực hiện giao kèo của mình với quỷ….Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Beyond Evil 17 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 16 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 15 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 14 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 13 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 12 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 11 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 10 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 9 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 8 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 7 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 6 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 5 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 4 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 3 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 2 IzManga 16.02.2015 Beyond Evil 1 IzManga 16.02.2015