Billion Dogs

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Shounen .

Chương mới nhất: 48 - Đang tiến hànhIchiru Mizunuma là chủ tịch hội học sinh tại trường trung học có uy tín Ichimatsu. Kinh hoàng, anh bị đâm bởi phó chủ tịch hội học sinh là Kyosuke Hino. Động cơ của Kyosuke là gì? Kế hoạch bí mật Ichiru bị thương nặng là gì? Từ bộ đôi tài năng, nhà văn Muneyuki Kaneshiro (Theo The Gods Will – The Second Series) và vẽ tranh minh họa Naoki Serizawa (Saru Lock), Billion Dogs là một manga picaresque trường cao mới và thú vị!
Nguồn: Silver StarTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Billion Dogs 48 LHmanga.com 13.03.2016 Billion Dogs 47 LHmanga.com 8.03.2016 Billion Dogs 46 LHmanga.com 7.03.2016 Billion Dogs 45 LHmanga.com 6.03.2016 Billion Dogs 44 LHmanga.com 5.03.2016 Billion Dogs 43 LHmanga.com 4.03.2016 Billion Dogs 42 LHmanga.com 4.03.2016 Billion Dogs 41 LHmanga.com 1.03.2016 Billion Dogs 40 LHmanga.com 29.02.2016 Billion Dogs 39 LHmanga.com 26.02.2016 Billion Dogs 38 LHmanga.com 20.02.2016 Billion Dogs 37 LHmanga.com 20.02.2016 Billion Dogs 36 LHmanga.com 19.02.2016 Billion Dogs 35 LHmanga.com 26.01.2016 Billion Dogs 34 LHmanga.com 26.01.2016 Billion Dogs 33 LHmanga.com 26.01.2016 Billion Dogs 32 LHmanga.com 19.12.2015 Billion Dogs 32 LHmanga.com 26.01.2016 Billion Dogs 31 LHmanga.com 11.12.2015 Billion Dogs 30 LHmanga.com 4.12.2015 Billion Dogs 29 LHmanga.com 14.11.2015 Billion Dogs 28 LHmanga.com 1.11.2015 Billion Dogs 27 LHmanga.com 21.10.2015 Billion Dogs 26 LHmanga.com 21.10.2015 Billion Dogs 25 LHmanga.com 21.10.2015 Billion Dogs 24 21.09.2015 Billion Dogs 23 LHmanga.com 15.09.2015 Billion Dogs 22 LHmanga.com 15.09.2015 Billion Dogs 21 3.04.2015 Billion Dogs 20 3.04.2015 Billion Dogs 19 3.04.2015 Billion Dogs 18 3.04.2015 Billion Dogs 17 3.04.2015 Billion Dogs 16 3.04.2015 Billion Dogs 15 3.04.2015 Billion Dogs 14 3.04.2015 Billion Dogs 13 3.04.2015 Billion Dogs 12 3.04.2015 Billion Dogs 11 3.04.2015 Billion Dogs 10 3.04.2015 Billion Dogs 9 3.04.2015 Billion Dogs 8 3.04.2015 Billion Dogs 7 3.04.2015 Billion Dogs 6 3.04.2015 Billion Dogs 5 3.04.2015 Billion Dogs 4 3.04.2015 Billion Dogs 3 3.04.2015 Billion Dogs 2 3.04.2015 Billion Dogs 1 3.04.2015