Bio Meat: Nectar

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Horror , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 72 - Đang tiến hànhCon người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn, trong khi rác thải ra lại quá nhiều. Do đó các nhà khoa học đã chế tạo 1 sinh vật- 1 cỗ máy sinh học sống bằng cách ăn rác thải và sau đó sẽ bị giết làm nguồn cung cấp thức ăn cho con người. Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát ở Tokyo…

 


Bio Meat: Nectar manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bio Meat: Nectar 72 truyentranh8.com 21.06.2016 Bio Meat: Nectar 71 truyentranh8.com 21.06.2016 Bio Meat: Nectar 70 truyentranh8.com 17.06.2016 Bio Meat: Nectar 69 truyentranh8.com 17.06.2016 Bio Meat: Nectar 68 IzManga 17.06.2016 Bio Meat: Nectar 67 manga24h.com 9.04.2014 Bio Meat: Nectar 66 manga24h.com 30.11.2013 Bio Meat: Nectar 65 manga24h.com 6.11.2013 Bio Meat: Nectar 64 manga24h.com 1.11.2013 Bio Meat: Nectar 63 manga24h.com 30.10.2013 Bio Meat: Nectar 62 manga24h.com 28.10.2013 Bio Meat: Nectar 61 manga24h.com 19.10.2013 Bio Meat: Nectar 60 manga24h.com 17.10.2013 Bio Meat: Nectar 59 manga24h.com 17.10.2013 Bio Meat: Nectar 58 manga24h.com 17.10.2013 Bio Meat: Nectar 57.2 manga24h.com 17.10.2013 Bio Meat: Nectar 57.1 manga24h.com 17.10.2013 Bio Meat: Nectar 56 manga24h.com 17.10.2013 Bio Meat: Nectar 55 manga24h.com 17.10.2013 Bio Meat: Nectar 54 manga24h.com 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 53 manga24h.com 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 52 manga24h.com 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 51 manga24h.com 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 50 manga24h.com 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 49 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 48 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 47 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 46 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 45 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 44 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 43 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 42 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 41 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 40 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 39 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 38 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 37 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 36 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 35 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 34 ĐẹpTraiQuá 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 33 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 32 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 31 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 30 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 29 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 28 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 27 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 26 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 25 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 24 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 23 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 22 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 21 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 20 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 19 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 18 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 17 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 16 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 15 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 14 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 13 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 12 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 11 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 10 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 9 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 8 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 7 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 6 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 5 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 4 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 3 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 2 xacsong.info 25.09.2013 Bio Meat: Nectar 1 xacsong.info 25.09.2013