Bitter Virgin

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Romance .

Chương mới nhất: 32 - Đang tiến hànhSuwa Daisuke là một học sinh cấp 3 sống ở một thị trấn nhỏ của Nhật cùng mẹ. Cậu để mắt tới hầu hết mọi cô gái, trừ một người – Hinako Aikawa – bạn cùng lớp của cậu. Mặc dù Hikano không phải là mẫu người mà anh thích nhưng từ khi biết về những bi kịch trong quá khứ của cô Daisuke bỗng cảm thấy muốn được tiếp xúc với Hikano nhiều hơn để có thể hiểu rõ hơn về con người cô cũng như giúp cô làm dụi đi những vết thương trong quá khứ…

 


Bitter Virgin manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bitter Virgin 32 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 31 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 30 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 29 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 28 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 27 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 26 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 25 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 24 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 23 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 22 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 21 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 20 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 19 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 18 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 17 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 16 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 15 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 14 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 13 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 12 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 11 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 10 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 9 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 8 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 7 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 6 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 5 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 4 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 3 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 2 vnsharing.net 25.09.2013 Bitter Virgin 1 vnsharing.net 25.09.2013