Black Bird

Tên khác: Hắc Điểu

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Fantasy , Romance , Shoujo , Smut , Supernatural .

Chương mới nhất: 41 - Đang tiến hànhMisao Harada là 1 người đặc biệt có khả năng nhìn thấy yêu quái. Rồi một ngày, Misao biết được sự thật kinh hoàng rằng cô là thức ăn của yêu quái. Misao không ngờ mối tình đầu của cô lại là một Tengu, một trong những yêu quái đang nhắm đến cô. Rồi số phận Misao sẽ rơi vào tay ai?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Black Bird 41 20.08.2015 Black Bird 40 19.07.2015 Black Bird 39.5 19.07.2015 Black Bird 39 19.07.2015 Black Bird 38 19.07.2015 Black Bird 37 19.07.2015 Black Bird 36 19.07.2015 Black Bird 35 12.04.2015 Black Bird 34 12.04.2015 Black Bird 33 xiS 12.04.2015 Black Bird 32 3.03.2015 Black Bird 31 3.03.2015 Black Bird 30 3.03.2015 Black Bird 29 3.03.2015 Black Bird 28 3.03.2015 Black Bird 27 3.03.2015 Black Bird 26 3.03.2015 Black Bird 25 3.03.2015 Black Bird 24 3.03.2015 Black Bird 23 3.03.2015 Black Bird 22 3.03.2015 Black Bird 21 3.03.2015 Black Bird 20 3.03.2015 Black Bird 19 3.03.2015 Black Bird 18 3.03.2015 Black Bird 17 3.03.2015 Black Bird 16 3.03.2015 Black Bird 15 3.03.2015 Black Bird 14 3.03.2015 Black Bird 13 3.03.2015 Black Bird 12 3.03.2015 Black Bird 11 3.03.2015 Black Bird 10 3.03.2015 Black Bird 9.5 3.03.2015 Black Bird 9 3.03.2015 Black Bird 8 3.03.2015 Black Bird 7 3.03.2015 Black Bird 6 3.03.2015 Black Bird 5 3.03.2015 Black Bird 4 3.03.2015 Black Bird 3 3.03.2015 Black Bird 2 3.03.2015 Black Bird 1 3.03.2015