Black Cat

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 175.5 - Đang tiến hànhCâu chuyện kể về Train Heartnet, một sát thủ trứ danh đã nghe là phải xoắn. Train Heartnet được biết đến như một kẻ khủng khiếp nhất trong giới tội phạm quốc tế. Cậu luôn mang trong người một khẩu súng lục đen, được kí hiệu XIII (thành viên thứ XIII của tổ chứ Watchman of Time). Để chứng tỏ điều đó, cậu đã xăm dấu XIII trên bả vai trái của mình (kí hiệu ấy cũng như khẩu súng lục).


Black Cat manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Black Cat 185 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 184 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 183 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 182 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 181 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 180 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 179 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 178 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 177 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 176 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 175.5 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 175 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 174 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 173 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 172 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 171 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 170 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 169 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 168 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 167 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 166 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 165 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 164 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 163 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 162 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 161 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 160 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 159 Togashi FC 25.09.2013 Black Cat 158 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 157 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 156 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 155 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 154 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 153 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 152 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 151 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 150 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 149 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 148 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 147 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 146 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 145 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 144 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 143 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 142 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 141 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 140 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 139 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 138 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 137 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 136 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 135 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 134 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 133 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 132 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 131 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 130 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 129 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 128 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 127 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 126 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 125 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 124 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 123 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 122 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 121 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 120 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 119 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 118 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 117 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 116 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 115 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 114 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 113 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 112 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 111 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 110 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 109 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 108 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 107 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 106 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 105 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 104 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 103 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 102 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 101 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 100 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 99 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 98 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 97 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 96 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 95 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 94 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 93.5 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 93 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 92 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 91 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 90 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 89 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 88 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 87 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 86 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 85 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 84 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 83 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 82 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 81 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 80 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 79 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 78 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 77 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 76 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 75 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 74 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 73 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 72 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 71 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 70 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 69 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 68 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 67 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 66 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 65 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 64 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 63 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 62 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 61 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 60 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 59 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 58 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 57 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 56 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 55 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 54 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 53 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 52 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 51 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 50 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 49 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 48 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 47 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 46 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 45 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 44 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 43 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 42 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 41 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 40 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 39 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 38 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 37 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 36 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 35 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 34 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 33 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 32 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 31 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 30 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 29 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 28 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 27 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 26 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 25 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 24 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 23 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 22 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 21 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 20 HORROR FC 25.09.2013 Black Cat 19 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 18 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 17 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 16 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 15 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 14 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 13 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 12 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 11 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 10 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 9 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 8 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 7 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 6 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 5 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 4 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 3 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 2 blogtruyen.com 25.09.2013 Black Cat 1 blogtruyen.com 25.09.2013