Black Clover

Tên khác: ブラッククローバー; 黑色五叶草; Black Five Leaf Grass

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 200 - Đang tiến hànhAster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.

NHÓM DỊCH: MEGA TEAMTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Black Clover 200 13.04.2019 Black Clover 199 4.04.2019 Black Clover 198 4.04.2019 Black Clover 197 4.04.2019 Black Clover 196 4.04.2019 Black Clover 195 4.04.2019 Black Clover 194 4.04.2019 Black Clover 193 17.02.2019 Black Clover 192 15.02.2019 Black Clover 191 15.02.2019 Black Clover 190 15.02.2019 Black Clover 189 15.02.2019 Black Clover 188 15.02.2019 Black Clover 187 1.01.2019 Black Clover 186 18.12.2018 Black Clover 185 16.12.2018 Black Clover 184 5.12.2018 Black Clover 183 1.12.2018 Black Clover 182 20.11.2018 Black Clover 181 12.11.2018 Black Clover 180 3.11.2018 Black Clover 179 3.11.2018 Black Clover 178 27.10.2018 Black Clover 177 20.10.2018 Black Clover 176 12.10.2018 Black Clover 175 30.09.2018 Black Clover 174 23.09.2018 Black Clover 173 18.09.2018 Black Clover 172 9.09.2018 Black Clover 172 1.10.2018 Black Clover 171 1.09.2018 Black Clover 171 5.09.2018 Black Clover 170 25.08.2018 Black Clover 170 1.10.2018 Black Clover 169 17.08.2018 Black Clover 168 9.08.2018 Black Clover 167 1.08.2018 Black Clover 166 1.08.2018 Black Clover 165 1.08.2018 Black Clover 164 17.07.2018 Black Clover 163 16.07.2018 Black Clover 161 29.06.2018 Black Clover 160 28.06.2018 Black Clover 159 21.06.2018 Black Clover 158 1.06.2018 Black Clover 157 30.05.2018 Black Clover 156 30.05.2018 Black Clover 155 14.05.2018 Black Clover 155 25.05.2018 Black Clover 154 6.05.2018 Black Clover 153 4.05.2018 Black Clover 152 15.04.2018 Black Clover 151 14.04.2018 Black Clover 150 12.04.2018 Black Clover 149 28.03.2018 Black Clover 148 25.03.2018 Black Clover 147 8.03.2018 Black Clover 145 20.02.2018 Black Clover 144 10.02.2018 Black Clover 143 7.02.2018 Black Clover 142 3.02.2018 Black Clover 141 1.02.2018 Black Clover 140 23.01.2018 Black Clover 139 20.01.2018 Black Clover 138 31.12.2017 Black Clover 137 30.12.2017 Black Clover 136 7.12.2017 Black Clover 135 4.12.2017 Black Clover 134 26.11.2017 Black Clover 133 25.11.2017 Black Clover 132 13.11.2017 Black Clover 131 12.11.2017 Black Clover 130 27.10.2017 Black Clover 129 27.10.2017 Black Clover 128 27.10.2017 Black Clover 127 27.10.2017 Black Clover 126 27.10.2017 Black Clover 125 27.10.2017 Black Clover 124 27.10.2017 Black Clover 123 27.10.2017 Black Clover 122 24.09.2017 Black Clover 121 24.09.2017 Black Clover 120 24.09.2017 Black Clover 119 24.09.2017 Black Clover 118 11.09.2017 Black Clover 118 19.08.2018 Black Clover 117 29.08.2017 Black Clover 116 25.08.2017 Black Clover 116 19.08.2018 Black Clover 115 16.08.2017 Black Clover 115 19.08.2018 Black Clover 114 16.06.2017 Black Clover 114 21.06.2017 Black Clover 114 1.08.2017 Black Clover 113 15.06.2017 Black Clover 112 14.06.2017 Black Clover 111 29.05.2017 Black Clover 110 19.05.2017 Black Clover 109 18.05.2017 Black Clover 109 19.08.2018 Black Clover 108 5.05.2017 Black Clover 107 23.04.2017 Black Clover 106 hamtruyen.com 20.04.2017 Black Clover 105 8.04.2017 Black Clover 104 31.03.2017 Black Clover 103 24.03.2017 Black Clover 102 16.03.2017 Black Clover 101 hamtruyen.com 11.03.2017 Black Clover 100 7.03.2017 Black Clover 99 hamtruyen.com 27.02.2017 Black Clover 98 hamtruyen.com 18.02.2017 Black Clover 97 11.02.2017 Black Clover 96 hamtruyen.com 7.02.2017 Black Clover 95 3.02.2017 Black Clover 94 hamtruyen.com 21.01.2017 Black Clover 93 15.01.2017 Black Clover 92 31.12.2016 Black Clover 91 24.12.2016 Black Clover 90 12.12.2016 Black Clover 90 19.08.2018 Black Clover 89 3.12.2016 Black Clover 88 25.11.2016 Black Clover 88 19.08.2018 Black Clover 87 21.11.2016 Black Clover 87 19.08.2018 Black Clover 86 12.11.2016 Black Clover 85 4.11.2016 Black Clover 84 28.10.2016 Black Clover 83 21.10.2016 Black Clover 82 14.10.2016 Black Clover 81 6.10.2016 Black Clover 80 30.09.2016 Black Clover 79 29.09.2016 Black Clover 78 16.09.2016 Black Clover 77 9.09.2016 Black Clover 76 2.09.2016 Black Clover 75 26.08.2016 Black Clover 74 19.08.2016 Black Clover 73 11.08.2016 Black Clover 72 11.08.2016 Black Clover 71 11.08.2016 Black Clover 70 11.08.2016 Black Clover 69 11.08.2016 Black Clover 68 11.08.2016 Black Clover 67 11.08.2016 Black Clover 66 11.08.2016 Black Clover 65 11.08.2016 Black Clover 64 11.08.2016 Black Clover 63 11.08.2016 Black Clover 62 11.08.2016 Black Clover 61 10.08.2016 Black Clover 60 9.08.2016 Black Clover 59 8.08.2016 Black Clover 58 7.08.2016 Black Clover 57 6.08.2016 Black Clover 56 5.08.2016 Black Clover 55 5.08.2016 Black Clover 54 3.08.2016 Black Clover 53 2.08.2016 Black Clover 52 26.07.2016 Black Clover 51 22.07.2016 Black Clover 50 22.07.2016 Black Clover 49 22.07.2016 Black Clover 48 6.05.2016 Black Clover 47 Deathplace Team 5.05.2016 Black Clover 46 Deathplace Team 5.05.2016 Black Clover 45 Deathplace Team 5.05.2016 Black Clover 44 vechai.info 21.04.2016 Black Clover 43 Deathplace Team 19.02.2016 Black Clover 42 Deathplace Team 19.02.2016 Black Clover 41 Deathplace Team 12.01.2016 Black Clover 40 Deathplace Team 12.01.2016 Black Clover 39 Deathplace Team 3.01.2016 Black Clover 38 Deathplace Team 30.12.2015 Black Clover 37 Deathplace Team 26.11.2015 Black Clover 36 Deathplace Team 12.11.2015 Black Clover 35 Deathplace Team 2.11.2015 Black Clover 34 Deathplace Team 25.10.2015 Black Clover 33 Deathplace Team 18.10.2015 Black Clover 32 Deathplace Team 18.10.2015 Black Clover 31 Deathplace Team 6.10.2015 Black Clover 30 Deathplace Team 1.10.2015 Black Clover 29 Deathplace Team 21.09.2015 Black Clover 28 Deathplace Team 12.09.2015 Black Clover 27 Deathplace Team 7.09.2015 Black Clover 26 Deathplace Team 31.08.2015 Black Clover 25 Deathplace Team 27.08.2015 Black Clover 24 Deathplace Team 8.08.2015 Black Clover 23 vechai.info 5.08.2015 Black Clover 22 26.07.2015 Black Clover 21 26.07.2015 Black Clover 20 26.07.2015 Black Clover 19 26.07.2015 Black Clover 19 Mega Team 22.08.2017 Black Clover 18 26.07.2015 Black Clover 18 Mega Team 22.08.2017 Black Clover 17 26.07.2015 Black Clover 17 Mega Team 22.08.2017 Black Clover 16 26.07.2015 Black Clover 16 Mega Team 22.08.2017 Black Clover 15 26.07.2015 Black Clover 14 26.07.2015 Black Clover 13 26.07.2015 Black Clover 12 26.07.2015 Black Clover 11 26.07.2015 Black Clover 10 26.07.2015 Black Clover 9 26.07.2015 Black Clover 8 26.07.2015 Black Clover 7 26.07.2015 Black Clover 6 26.07.2015 Black Clover 5 26.07.2015 Black Clover 4 26.07.2015 Black Clover 3 26.07.2015 Black Clover 2 26.07.2015 Black Clover 1 26.07.2015