Black God

Tên khác: Kurokami

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Romance , Supernatural .

Chương mới nhất: 105 - Đang tiến hànhKeita đã rất shock khi cậu bị… văng mất một cánh tay. Và đến khi tỉnh lại, cậu lại tưởng đó là 1 giấc mơ. Nhưng đằng sau nó lại là 1 sự thật khủng khiếp. Và cuộc phiêu lưu giữa cậu với Kuro, một Kurokami – một Hắc Thần, đã bắt đầu. Một bộ truyện phiêu lưu hấp dẫn với một chàng trai và hai cô gái dễ thương: Kuro và Sano, Kane sẽ làm hài lòng quý vị độc giả. Vâng, hãy để cuộc phiêu lưu của chúng ta bắt đầu…


Black God manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Black God 105 Dark Shadow 3.09.2014 Black God 104 Dark Shadow 22.07.2014 Black God 103 Dark Shadow 29.04.2014 Black God 102.5 Dark Shadow 16.12.2013 Black God 102 Dark Shadow 13.12.2013 Black God 101 Dark Shadow 9.12.2013 Black God 100 Dark Shadow 7.12.2013 Black God 99 Dark Shadow 30.11.2013 Black God 98 Dark Shadow 29.11.2013 Black God 97 Dark Shadow 25.11.2013 Black God 96 Dark Shadow 22.11.2013 Black God 95 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 94 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 93 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 92 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 91 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 90 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 89 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 88 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 87 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 86 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 85 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 84 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 83 Dark Shadow 25.09.2013 Black God 82 kerorogunso 25.09.2013 Black God 81 kerorogunso 25.09.2013 Black God 80 kerorogunso 25.09.2013 Black God 79 kerorogunso 25.09.2013 Black God 78 kerorogunso 25.09.2013 Black God 77 kerorogunso 25.09.2013 Black God 76 kerorogunso 25.09.2013 Black God 75 kerorogunso 25.09.2013 Black God 74 kerorogunso 25.09.2013 Black God 73 kerorogunso 25.09.2013 Black God 72 kerorogunso 25.09.2013 Black God 71 kerorogunso 25.09.2013 Black God 70 comicvn.net 25.09.2013 Black God 69 comicvn.net 25.09.2013 Black God 68 comicvn.net 25.09.2013 Black God 67 comicvn.net 25.09.2013 Black God 66 comicvn.net 25.09.2013 Black God 65 comicvn.net 25.09.2013 Black God 64 comicvn.net 25.09.2013 Black God 63 comicvn.net 25.09.2013 Black God 62 comicvn.net 25.09.2013 Black God 61 comicvn.net 25.09.2013 Black God 60 comicvn.net 25.09.2013 Black God 59 comicvn.net 25.09.2013 Black God 58 comicvn.net 25.09.2013 Black God 57 comicvn.net 25.09.2013 Black God 56 comicvn.net 25.09.2013 Black God 55 comicvn.net 25.09.2013 Black God 54 comicvn.net 25.09.2013 Black God 53 comicvn.net 25.09.2013 Black God 52 comicvn.net 25.09.2013 Black God 51 comicvn.net 25.09.2013 Black God 50 comicvn.net 25.09.2013 Black God 49 comicvn.net 25.09.2013 Black God 48 comicvn.net 25.09.2013 Black God 47 comicvn.net 25.09.2013 Black God 46 comicvn.net 25.09.2013 Black God 45 comicvn.net 25.09.2013 Black God 44 comicvn.net 25.09.2013 Black God 43 comicvn.net 25.09.2013 Black God 42 comicvn.net 25.09.2013 Black God 41 comicvn.net 25.09.2013 Black God 40 comicvn.net 25.09.2013 Black God 39 comicvn.net 25.09.2013 Black God 38 comicvn.net 25.09.2013 Black God 37 comicvn.net 25.09.2013 Black God 36 comicvn.net 25.09.2013 Black God 35 comicvn.net 25.09.2013 Black God 34 comicvn.net 25.09.2013 Black God 33 comicvn.net 25.09.2013 Black God 32 comicvn.net 25.09.2013 Black God 31 comicvn.net 25.09.2013 Black God 30 comicvn.net 25.09.2013 Black God 29 comicvn.net 25.09.2013 Black God 28 comicvn.net 25.09.2013 Black God 27 comicvn.net 25.09.2013 Black God 26 comicvn.net 25.09.2013 Black God 25 comicvn.net 25.09.2013 Black God 24 comicvn.net 25.09.2013 Black God 23 comicvn.net 25.09.2013 Black God 22 comicvn.net 25.09.2013 Black God 21.5 A & R 25.09.2013 Black God 21 A & R 25.09.2013 Black God 20 A & R 25.09.2013 Black God 19 A & R 25.09.2013 Black God 18 A & R 25.09.2013 Black God 17 A & R 25.09.2013 Black God 16 A & R 25.09.2013 Black God 15 A & R 25.09.2013 Black God 14 A & R 25.09.2013 Black God 13 A & R 25.09.2013 Black God 12 A & R 25.09.2013 Black God 11 A & R 25.09.2013 Black God 10 A & R 25.09.2013 Black God 9 A & R 25.09.2013 Black God 8 A & R 25.09.2013 Black God 7 A & R 25.09.2013 Black God 6 A & R 25.09.2013 Black God 5.5 A & R 25.09.2013 Black God 5 A & R 25.09.2013 Black God 4 A & R 25.09.2013 Black God 3 A & R 25.09.2013 Black God 2 A & R 25.09.2013 Black God 1 A & R 25.09.2013