Black Jack

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Drama , Shounen .

Chương mới nhất: 166 - Đang tiến hành“Kizuto là một thanh niên thông minh bị tai nạn và được cứu sống một cách thần kỳ, người anh đầy những miếng vá. Anh quyết tâm học ngành Y để cứu giúp con người. Kizuto trở thành một sinh viên ngoại khoa có thiên tài Y học bẩm sinh và trí tuệ xuất sắc. Nhưng do hoàn cảnh anh phải bỏ học, ra hành nghề tự do không có giấy phép… Nhiều khi anh phải vào tù do áp lực của đồng nghiệp và cảnh sát. Nhưng cuộc giải phẫu nào anh cũng thành công một cách kỳ lạ…. Truyện là những tình huống tai nạn đủ kiểu và những chứng bệnh nan y do bác sĩ Kizuto quái dị điều trị, lôi cuốn, hấp dẫn người đọc không ngừng nghỉ. Qua bộ tranh truyện “Bác Sĩ Quái Dị” nhiều tập này sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức Y học phong phú, nâng cao ý chí phấn đấu không ngừng của con người trong cuộc sống. Truyện có tính nhân bản cao, tình nhân ái đậm đà …Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Black Jack 166 10.06.2017 Black Jack 165 25.01.2017 Black Jack 164 25.01.2017 Black Jack 163 25.01.2017 Black Jack 162 22.09.2016 Black Jack 161 11.09.2016 Black Jack 160 11.09.2016 Black Jack 159 11.09.2016 Black Jack 158 11.09.2016 Black Jack 157 11.09.2016 Black Jack 156 11.09.2016 Black Jack 155 11.09.2016 Black Jack 154 11.09.2016 Black Jack 153 11.09.2016 Black Jack 152 11.09.2016 Black Jack 151 11.09.2016 Black Jack 150 29.07.2015 Black Jack 149 29.07.2015 Black Jack 148 29.07.2015 Black Jack 147 29.07.2015 Black Jack 146 29.07.2015 Black Jack 145 29.07.2015 Black Jack 144 29.07.2015 Black Jack 143 29.07.2015 Black Jack 142 29.07.2015 Black Jack 141 29.07.2015 Black Jack 140 29.07.2015 Black Jack 139 29.07.2015 Black Jack 138 29.07.2015 Black Jack 137 29.07.2015 Black Jack 136 29.07.2015 Black Jack 128 10.06.2016 Black Jack 127 11.05.2016 Black Jack 126 24.04.2016 Black Jack 125 24.04.2016 Black Jack 124 7.04.2016 Black Jack 123 7.04.2016 Black Jack 122 20.03.2016 Black Jack 121 16.03.2016 Black Jack 120 8.03.2016 Black Jack 119 8.03.2016 Black Jack 118 8.03.2016 Black Jack 117 17.02.2016 Black Jack 117 8.03.2016 Black Jack 116 30.01.2016 Black Jack 115 30.01.2016 Black Jack 114 30.01.2016 Black Jack 113 30.01.2016 Black Jack 112 30.01.2016 Black Jack 111 30.01.2016 Black Jack 110 30.01.2016 Black Jack 109 30.01.2016 Black Jack 108 30.01.2016 Black Jack 107 30.01.2016 Black Jack 106 30.01.2016 Black Jack 105 30.01.2016 Black Jack 104 30.01.2016 Black Jack 103 30.01.2016 Black Jack 102 30.01.2016 Black Jack 101 29.07.2015 Black Jack 100 29.07.2015 Black Jack 99 29.07.2015 Black Jack 98 29.07.2015 Black Jack 97 29.07.2015 Black Jack 96 29.07.2015 Black Jack 95 29.07.2015 Black Jack 94 28.07.2015 Black Jack 93 28.07.2015 Black Jack 92 28.07.2015 Black Jack 91 28.07.2015 Black Jack 90 28.07.2015 Black Jack 89 28.07.2015 Black Jack 88 28.07.2015 Black Jack 87 28.07.2015 Black Jack 86 28.07.2015 Black Jack 85 28.07.2015 Black Jack 84 28.07.2015 Black Jack 83 28.07.2015 Black Jack 82 28.07.2015 Black Jack 81 28.07.2015 Black Jack 80 28.07.2015 Black Jack 79 28.07.2015 Black Jack 78 28.07.2015 Black Jack 77 28.07.2015 Black Jack 76 28.07.2015 Black Jack 75 28.07.2015 Black Jack 74 28.07.2015 Black Jack 73 28.07.2015 Black Jack 72 28.07.2015 Black Jack 71 28.07.2015 Black Jack 70 28.07.2015 Black Jack 69 28.07.2015 Black Jack 68 28.07.2015 Black Jack 67 28.07.2015 Black Jack 66 28.07.2015 Black Jack 65 28.07.2015 Black Jack 64 26.07.2015 Black Jack 63 26.07.2015 Black Jack 62 26.07.2015 Black Jack 61 26.07.2015 Black Jack 60 26.07.2015 Black Jack 59 26.07.2015 Black Jack 58 26.07.2015 Black Jack 57 26.07.2015 Black Jack 56 26.07.2015 Black Jack 55 26.07.2015 Black Jack 54 26.07.2015 Black Jack 53 26.07.2015 Black Jack 52 26.07.2015 Black Jack 51 26.07.2015 Black Jack 50 26.07.2015 Black Jack 49 26.07.2015 Black Jack 48 26.07.2015 Black Jack 47 26.07.2015 Black Jack 46 26.07.2015 Black Jack 45 26.07.2015 Black Jack 44 26.07.2015 Black Jack 43 26.07.2015 Black Jack 42 26.07.2015 Black Jack 41 26.07.2015 Black Jack 40 26.07.2015 Black Jack 39 26.07.2015 Black Jack 38 26.07.2015 Black Jack 37 26.07.2015 Black Jack 36 25.07.2015 Black Jack 35 25.07.2015 Black Jack 34 25.07.2015 Black Jack 33 25.07.2015 Black Jack 32 25.07.2015 Black Jack 31 25.07.2015 Black Jack 30 25.07.2015 Black Jack 29 25.07.2015 Black Jack 28 25.07.2015 Black Jack 27 25.07.2015 Black Jack 26 25.07.2015 Black Jack 25 25.07.2015 Black Jack 24 25.07.2015 Black Jack 23 25.07.2015 Black Jack 22 25.07.2015 Black Jack 21 25.07.2015 Black Jack 20 25.07.2015 Black Jack 19 25.07.2015 Black Jack 18 25.07.2015 Black Jack 17 25.07.2015 Black Jack 16 25.07.2015 Black Jack 15 25.07.2015 Black Jack 14 25.07.2015 Black Jack 13 25.07.2015 Black Jack 12 25.07.2015 Black Jack 11 25.07.2015 Black Jack 10 25.07.2015 Black Jack 9 24.07.2015 Black Jack 8 24.07.2015 Black Jack 7 24.07.2015 Black Jack 6 24.07.2015 Black Jack 5 24.07.2015 Black Jack 4 24.07.2015 Black Jack 3 24.07.2015 Black Jack 2 24.07.2015 Black Jack 1 24.07.2015 Black Jack 0.8 24.07.2015 Black Jack 0.7 24.07.2015 Black Jack 0.6 24.07.2015 Black Jack 0.5 24.07.2015 Black Jack 0.4 24.07.2015 Black Jack 0.3 24.07.2015 Black Jack 0.2 24.07.2015 Black Jack 0.1 24.07.2015