Black Lagoon

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama .

Chương mới nhất: 70 - Đang tiến hànhRoanapur thiên đường tội ác , nơi các băng nhóm tranh nhau địa bàn làm ăn . hotel moscow một tổ chức mafia nga có quan hệ với lagoon company , một công ty chuyên vận chuyển hàng hóa lậu khắp đông nam á , sự hợp tác giữa 2 tổ chức này đã kéo theo hàng loạt cuộc chiến tranh giành địa bàn cũng như lợi nhuận từ các hoạt động phi pháp giữa các băng đảng .Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Black Lagoon 70 vechai.info 11.03.2015 Black Lagoon 69 vechai.info 28.02.2015 Black Lagoon 68 vechai.info 21.02.2015 Black Lagoon 67 vechai.info 19.02.2015 Black Lagoon 66 Kinh Thần Bang 27.09.2014 Black Lagoon 65 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 64 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 63 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 62 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 61 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 60 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 59 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 58 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 57 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 56 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 55.5 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 55 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 54 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 53 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 52 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 51 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 50 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 49 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 48 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 47 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 46.5 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 46 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 45 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 44 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 43 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 42 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 41 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 40 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 39 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 38 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 37.5 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 37 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 36 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 35 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 34 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 33 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 32 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 31 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 30 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 29.5 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 29 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 28 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 27 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 26 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 25 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 24 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 23 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 22 Kinh Thần Bang 23.07.2014 Black Lagoon 21 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 20 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 19 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 18 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 17 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 16 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 15 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 14 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 13 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 12 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 11 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 10 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 9 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 8 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 7 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 6 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 5 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 4 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 3 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 2 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 1 Kinh Thần Bang 22.07.2014 Black Lagoon 0 Kinh Thần Bang 22.07.2014