Black out

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy , Sci-fi .

Chương mới nhất: 45 - Đang tiến hành_Một ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta đã chán nản với cái cuộc sống tẻ nhạt của mình, anh chàng đã vào một trò chơi “thực tế ảo” mang tên “Black out”. nhưng đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi như anh ta nghĩ…
Nguồn : 100duoc TeamTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Black out 45 18.07.2016 Black out 44 18.07.2016 Black out 43 18.07.2016 Black out 42 18.07.2016 Black out 41 18.07.2016 Black out 39 28.04.2016 Black out 38 21.04.2016 Black out 37 21.04.2016 Black out 36 21.04.2016 Black out 35 25.03.2016 Black out 34 25.03.2016 Black out 33 25.03.2016 Black out 32 25.03.2016 Black out 31 25.03.2016 Black out 30 25.03.2016 Black out 29 25.03.2016 Black out 28 25.03.2016 Black out 27 25.03.2016 Black out 26 25.03.2016 Black out 25 25.03.2016 Black out 24 25.03.2016 Black out 23 25.03.2016 Black out 22 25.03.2016 Black out 21 25.03.2016 Black out 20 24.03.2016 Black out 19 24.03.2016 Black out 18 24.03.2016 Black out 17 24.03.2016 Black out 16 24.03.2016 Black out 15 24.03.2016 Black out 14 24.03.2016 Black out 13 24.03.2016 Black out 12 24.03.2016 Black out 11 24.03.2016 Black out 10 24.03.2016 Black out 9 24.03.2016 Black out 8 24.03.2016 Black out 7 24.03.2016 Black out 6 24.03.2016 Black out 5 24.03.2016 Black out 4 24.03.2016 Black out 3 24.03.2016 Black out 2 24.03.2016 Black out 1 24.03.2016