Blackest Night

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Horror , Mystery , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 51 - Đang tiến hànhTrong hàng triệu năm, một lời tiên tri cổ đại về sự trở lại và thống trị của bóng tối đã được các Guardian of Universe (Những người bảo vệ vũ trụ) cố gắng che giấu, nhưng cuối cùng họ đã thất bại, và Blackest Night đã ở đây; tuy nhiên, kẻ thao túng lại là một trong số họ – một Guardian biến chất tên Scar.

Sử dụng xác của Anti-Monitor (kẻ hủy diệt các vũ trụ), Scar đã tạo ra vô số nhẫn năng lượng màu đen, chúng có tác dụng hồi sinh người chết, biến họ thành zombie! Và từ đây Blackest Night bắt đầu!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Blackest Night 51 DCFanClubVN 23.05.2014 Blackest Night 50 DCFanClubVN 21.05.2014 Blackest Night 49 DCFanClubVN 21.05.2014 Blackest Night 48 DCFanClubVN 21.05.2014 Blackest Night 47 DCFanClubVN 21.05.2014 Blackest Night 46 DCFanClubVN 21.05.2014 Blackest Night 45 DCFanClubVN 21.05.2014 Blackest Night 44 DCFanClubVN 21.05.2014 Blackest Night 43 DCFanClubVN 21.05.2014 Blackest Night 42 DCFanClubVN 21.05.2014 Blackest Night 41 DCFanClubVN 21.05.2014 Blackest Night 40 DCFanClubVN 20.05.2014 Blackest Night 39 DCFanClubVN 20.05.2014 Blackest Night 38 DCFanClubVN 20.05.2014 Blackest Night 37 DCFanClubVN 20.05.2014 Blackest Night 36 DCFanClubVN 20.05.2014 Blackest Night 35 DCFanClubVN 20.05.2014 Blackest Night 34 DCFanClubVN 20.05.2014 Blackest Night 33 DCFanClubVN 20.05.2014 Blackest Night 32 DCFanClubVN 20.05.2014 Blackest Night 31 DCFanClubVN 20.05.2014 Blackest Night 30 DCFanClubVN 18.05.2014 Blackest Night 29 DCFanClubVN 18.05.2014 Blackest Night 28 DCFanClubVN 18.05.2014 Blackest Night 27 DCFanClubVN 18.05.2014 Blackest Night 26 DCFanClubVN 18.05.2014 Blackest Night 25 DCFanClubVN 18.05.2014 Blackest Night 24 DCFanClubVN 18.05.2014 Blackest Night 23 DCFanClubVN 18.05.2014 Blackest Night 22 DCFanClubVN 18.05.2014 Blackest Night 21 DCFanClubVN 18.05.2014 Blackest Night 20 DCFanClubVN 16.05.2014 Blackest Night 19 DCFanClubVN 16.05.2014 Blackest Night 18 DCFanClubVN 16.05.2014 Blackest Night 17 DCFanClubVN 16.05.2014 Blackest Night 16 DCFanClubVN 16.05.2014 Blackest Night 15 DCFanClubVN 16.05.2014 Blackest Night 14 DCFanClubVN 16.05.2014 Blackest Night 13 DCFanClubVN 16.05.2014 Blackest Night 12 DCFanClubVN 16.05.2014 Blackest Night 11 DCFanClubVN 16.05.2014 Blackest Night 10 DCFanClubVN 15.05.2014 Blackest Night 9 DCFanClubVN 15.05.2014 Blackest Night 8 DCFanClubVN 15.05.2014 Blackest Night 7 DCFanClubVN 15.05.2014 Blackest Night 6 DCFanClubVN 15.05.2014 Blackest Night 5 DCFanClubVN 15.05.2014 Blackest Night 4 DCFanClubVN 15.05.2014 Blackest Night 3 DCFanClubVN 15.05.2014 Blackest Night 2 DCFanClubVN 15.05.2014 Blackest Night 1 DCFanClubVN 15.05.2014