Blast

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Manhwa , Supernatural .

Chương mới nhất: 19 - Đang tiến hànhShiho một thiên sứ vô phương cứu chữa (nói chung là dâm tặc) bị đày xuống trần gian. Một ngày cậu gặp Mirrel – một thiên sứ tập sự, cậu được Mirrel kể lại về quá khứ của cậu, cậu có 1 cơ hội để quay trở lại thiên đường khi cậu làm được 100 việc tốt. Và câu chuyện bắt đầu…

 


Blast manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Blast 19 12.04.2016 Blast 18 [LK Group] 25.09.2013 Blast 17 [LK Group] 25.09.2013 Blast 16 [LK Group] 25.09.2013 Blast 15 [LK Group] 25.09.2013 Blast 14 [LK Group] 25.09.2013 Blast 13 [LK Group] 25.09.2013 Blast 12 [LK Group] 25.09.2013 Blast 11 [LK Group] 25.09.2013 Blast 10 [LK Group] 25.09.2013 Blast 9 [LK Group] 25.09.2013 Blast 8 [LK Group] 25.09.2013 Blast 7 [LK Group] 25.09.2013 Blast 6 [LK Group] 25.09.2013 Blast 5 [LK Group] 25.09.2013 Blast 4 [LK Group] 25.09.2013 Blast 3 [LK Group] 25.09.2013 Blast 2 [LK Group] 25.09.2013 Blast 1 [LK Group] 25.09.2013