Blazer Drive

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 22 - Đang tiến hànhCốt truyện của Blazer Drive diễn ra trong tương lai gần, khi mà một nguồn năng lượng mới đã được tạo ra nhằm đối phó với nguy cơ hệ sinh thái bị phá hủy – các “mysticker”. Các mysticker mang hình dạng của các tấm sticker thông thường nhưng lại chứa rất nhiều dạng năng lượng khác nhau bên trong chúng. Những người có thể kích hoạt mysticker trên cơ thể và sử dụng chúng như vũ khí được gọi là “blazer”. Cuộc đại chiến giữa các blazer thiện và ác hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn một cảm giác hào hứng và những phút giây choáng ngợp…

 


Blazer Drive manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Blazer Drive 22 Amethyst Group 25.09.2013 Blazer Drive 21 blogtruyen.com 25.09.2013 Blazer Drive 20 blogtruyen.com 25.09.2013 Blazer Drive 19 blogtruyen.com 25.09.2013 Blazer Drive 18 blogtruyen.com 25.09.2013 Blazer Drive 17 blogtruyen.com 25.09.2013 Blazer Drive 16 blogtruyen.com 25.09.2013 Blazer Drive 15 [LK Group] 25.09.2013 Blazer Drive 14 [LK Group] 25.09.2013 Blazer Drive 13 [LK Group] 25.09.2013 Blazer Drive 12 [LK Group] 25.09.2013 Blazer Drive 11 [LK Group] 25.09.2013 Blazer Drive 10 [LK Group] 25.09.2013 Blazer Drive 9 [LK Group] 25.09.2013 Blazer Drive 8 [LK Group] 25.09.2013 Blazer Drive 7.5 Zuu 25.09.2013 Blazer Drive 7 Zuu 25.09.2013 Blazer Drive 6 Zuu 25.09.2013 Blazer Drive 5 Zuu 25.09.2013 Blazer Drive 4 Zuu 25.09.2013 Blazer Drive 3 Zuu 25.09.2013 Blazer Drive 2 Zuu 25.09.2013 Blazer Drive 1 Zuu 25.09.2013