Blood Lad

Tên khác: Buraddo Raddo

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 56 - Đang tiến hànhTruyện kể về Staz, 1 vampire rất say mê nền văn hóa Nhật, đặc biệt là manga và anime (như otaku vậy). Một ngày nọ, có một cô bé loài người từ Nhật tên Yanagi Fuyumi, bị lạc đến quỷ giới trong vùng của Staz. Cậu rất có hứng thú với cô bé nhưng rồi tai nạn xảy ra, Yanagi bị ăn thịt và trở thành ma. Staz thề với cô sẽ giúp cô trở lại làm người. Và cuộc phiêu lưu giữa hai người họ bắt đầu…

 


Blood Lad manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Blood Lad 56 31.03.2019 Blood Lad 55 31.03.2019 Blood Lad 54 22.02.2019 Blood Lad 52 9.02.2019 Blood Lad 50 29.12.2017 Blood Lad 49 29.12.2017 Blood Lad 48 19.03.2017 Blood Lad 47 1.02.2017 Blood Lad 46 Lost Seraph 1.05.2016 Blood Lad 45 Lost Seraph 23.02.2016 Blood Lad 45 Lost Seraph 23.02.2016 Blood Lad 44 Lost Seraph 20.02.2016 Blood Lad 43 Lost Seraph 15.09.2015 Blood Lad 42 Lost Seraph+ Valkyrie 8.09.2015 Blood Lad 41 Lost Seraph+ Valkyrie 6.09.2015 Blood Lad 40 Lost Seraph+ Valkyrie 26.05.2015 Blood Lad 39 Lost Seraph+ Valkyrie 5.04.2015 Blood Lad 38 Lost Seraph+ Valkyrie 31.03.2015 Blood Lad 37 Lost Seraph+ Valkyrie 24.02.2015 Blood Lad 36 Lost Seraph 4.01.2015 Blood Lad 35 Lost Seraph 11.07.2014 Blood Lad 34 Lost Seraph 13.03.2014 Blood Lad 33 Lost Seraph 13.03.2014 Blood Lad 32 Lost Seraph 11.03.2014 Blood Lad 31 Lost Seraph 11.03.2014 Blood Lad 30 Lost Seraph 11.03.2014 Blood Lad 29 Lost Seraph 11.03.2014 Blood Lad 28 Lost Seraph 11.03.2014 Blood Lad 27 Lost Seraph 3.02.2014 Blood Lad 26 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 25 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 24 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 23 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 22 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 21 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 20 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 19 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 18 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 17 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 16 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 15 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 14 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 13 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 12 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 11 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 10 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 9 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 8 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 7 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 6 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 5 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 4 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 3 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 2 Kamaitachi 26.09.2013 Blood Lad 1 Kamaitachi 26.09.2013