Bloody Monday 2

Tên khác: no Kou; Bloody Monday Season 2 - Pandora no Hako

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Psychological , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 68 - Đang tiến hànhHai năm sau những sự kiện của phần 1, một nhóm khủng bố đã cướp một máy bay và yêu cầu chính phủ Nhật Bản thả thủ lĩnh của chúng. Mọi chuyện còn rắc rối hơn khi một trong những tên khủng bố là Takagi Ryuunosuke, bố của Fujimaru.

 


Bloody Monday 2 manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bloody Monday 2 68 Dark Shadow 6.05.2014 Bloody Monday 2 67 Dark Shadow 28.04.2014 Bloody Monday 2 66 Dark Shadow 28.04.2014 Bloody Monday 2 65 Dark Shadow 28.04.2014 Bloody Monday 2 64 Dark Shadow 28.04.2014 Bloody Monday 2 63 Dark Shadow 21.04.2014 Bloody Monday 2 62 Dark Shadow 21.04.2014 Bloody Monday 2 61 Dark Shadow 14.04.2014 Bloody Monday 2 60 Dark Shadow 14.04.2014 Bloody Monday 2 59 Dark Shadow 11.04.2014 Bloody Monday 2 58 Dark Shadow 11.03.2014 Bloody Monday 2 57 Dark Shadow 11.03.2014 Bloody Monday 2 56 Dark Shadow 25.02.2014 Bloody Monday 2 55 Dark Shadow 18.02.2014 Bloody Monday 2 54 Dark Shadow 11.02.2014 Bloody Monday 2 53 Dark Shadow 3.02.2014 Bloody Monday 2 52 Dark Shadow 29.01.2014 Bloody Monday 2 51 Dark Shadow 21.01.2014 Bloody Monday 2 50 Dark Shadow 15.01.2014 Bloody Monday 2 49 Dark Shadow 6.01.2014 Bloody Monday 2 48 Dark Shadow 30.12.2013 Bloody Monday 2 47 Dark Shadow 27.12.2013 Bloody Monday 2 46 Dark Shadow 16.12.2013 Bloody Monday 2 45 Dark Shadow 9.12.2013 Bloody Monday 2 44 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 43 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 42 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 41 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 40 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 39 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 38 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 37 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 36 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 35 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 34 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 33 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 32 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 31 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 30 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 29 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 28 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 27 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 26 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 25 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 24 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 23 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 22 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 21 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 20 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 19 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 18 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 17 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 16 Space Marine 17.10.2013 Bloody Monday 2 15 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 14 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 13 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 12 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 11 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 10 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 9 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 8 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 7 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 6 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 5 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 4 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 3 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 2 Space Marine 26.09.2013 Bloody Monday 2 1 Space Marine 26.09.2013