Bokutachi wa benkyou ga dekinai

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 108 - Đang tiến hànhYugia Nariyuki năm 3 cao trung, thuộc dạng con nhà nghèo vượt khó học giỏi. Được trường cử là “gia sư” cho 2 nhỏ thiên tài của trường. Nhỏ đầu tiên Ogata Rizu thiên tài toán học (và lý). nhỏ thứ hai Furuhashi Fumino thiên tài văn học. Rồi 2 nhỏ này blabla… cái trường này thì blabla… rồi blabla… Nói chung cứ vào đọc ắt biết :vTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bokutachi wa benkyou ga dekinai 108 22.04.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 107 16.04.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 106 8.04.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 105 8.04.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 104 8.04.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 103 23.03.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 102 23.03.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 101 23.03.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 100 3.03.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 99 17.02.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 98 11.02.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 97 7.02.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 96 4.02.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 95 22.01.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 94 5.01.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 94 12.01.2019 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 93.2 31.12.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 93 22.12.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 93 24.12.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 92 19.12.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 91 10.12.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 90 2.12.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 89 25.11.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 88 18.11.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 87 18.11.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 86 6.11.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 85 30.10.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 84 24.10.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 84 27.10.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 83 14.10.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 82 10.10.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 82 12.10.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 81 5.10.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 80 23.09.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 79 17.09.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 78 11.09.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 78 15.09.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 77 3.09.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 76 27.08.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 76 30.08.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 75 22.08.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 74 20.08.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 73 2.08.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 73 20.08.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 72 20.08.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 71.5 20.08.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 71 20.08.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 70 20.08.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 69 24.07.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 68 24.07.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 67 17.06.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 67 24.07.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 66 12.06.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 65 4.06.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 64 1.06.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 63.5 25.05.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 63 25.05.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 62 14.05.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 61 3.05.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 61 3.05.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 60 23.04.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 59 17.04.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 58 9.04.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 57 2.04.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 56 27.03.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 55 18.03.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 55 18.03.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 54 14.03.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 53 5.03.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 52 26.02.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 52 27.02.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 51 20.02.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 50 12.02.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 49 6.02.2018 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 30 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 29 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 28 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 27 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 26 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 25 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 24 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 23 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 22 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 21 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 20.5 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 20 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 19 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 18 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 17 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 16 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 15 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 14 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 13 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 12.5 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 12 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 11 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 10 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 9 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 8 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 7 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 6 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 5 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 4 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 3 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 2 26.12.2017 Bokutachi wa benkyou ga dekinai 1 26.12.2017