Bowling King

Tên khác: Vua Bowling

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Sports .

Chương mới nhất: 164 - Đang tiến hànhMột cậu bé đầy cá tính, chỉ vì ra tay nghĩa hiệp cứu “mỹ nhân” đã vô tình bước vào con đường của một đấu thủ Bowling chuyên nghiệp. Liệu với năng khiếu bẩm sinh cộng với một ý chí sắt đá, cậu có đi hết con đường mình đã chọn, trở thành một “Bowling King” chính hiệu hay không? Một câu chuyện cực kỳ hài hước và không kém phần hấp dẫn với những trận đấu Bowling đỉnh cao.


Bowling King manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bowling King 164 IzManga 5.01.2015 Bowling King 163 IzManga 4.01.2015 Bowling King 162 IzManga 30.12.2014 Bowling King 161 IzManga 30.12.2014 Bowling King 160 IzManga 30.12.2014 Bowling King 159 IzManga 30.12.2014 Bowling King 158 IzManga 30.12.2014 Bowling King 157 IzManga 21.11.2014 Bowling King 156 IzManga 2.12.2014 Bowling King 155 IzManga 4.11.2014 Bowling King 154 IzManga 3.11.2014 Bowling King 153 IzManga 3.11.2014 Bowling King 152 IzManga 3.11.2014 Bowling King 151 IzManga 3.11.2014 Bowling King 150 IzManga 3.11.2014 Bowling King 149 IzManga 3.11.2014 Bowling King 148 IzManga 3.11.2014 Bowling King 147 IzManga 3.11.2014 Bowling King 146 IzManga 3.11.2014 Bowling King 145 IzManga 3.11.2014 Bowling King 144 IzManga 3.11.2014 Bowling King 143 IzManga 3.11.2014 Bowling King 142 IzManga 3.11.2014 Bowling King 141 IzManga 3.11.2014 Bowling King 140 IzManga 3.11.2014 Bowling King 139 IzManga 3.11.2014 Bowling King 138 IzManga 3.11.2014 Bowling King 137 IzManga 3.11.2014 Bowling King 136 IzManga 3.11.2014 Bowling King 135 IzManga 2.11.2014 Bowling King 134 IzManga 2.11.2014 Bowling King 133 IzManga 2.11.2014 Bowling King 132 IzManga 2.11.2014 Bowling King 131 IzManga 2.11.2014 Bowling King 130 IzManga 2.11.2014 Bowling King 129 IzManga 2.11.2014 Bowling King 128 IzManga 2.11.2014 Bowling King 127 IzManga 2.11.2014 Bowling King 126 IzManga 2.11.2014 Bowling King 125 IzManga 2.11.2014 Bowling King 124 IzManga 2.11.2014 Bowling King 123 IzManga 2.11.2014 Bowling King 122 IzManga 2.11.2014 Bowling King 121 IzManga 2.11.2014 Bowling King 120 IzManga 2.11.2014 Bowling King 119 IzManga 2.11.2014 Bowling King 118 IzManga 2.11.2014 Bowling King 117 IzManga 2.11.2014 Bowling King 116 IzManga 2.11.2014 Bowling King 115 IzManga 2.11.2014 Bowling King 114 IzManga 2.11.2014 Bowling King 113 IzManga 2.11.2014 Bowling King 112 IzManga 2.11.2014 Bowling King 111 IzManga 2.11.2014 Bowling King 110 IzManga 2.11.2014 Bowling King 109 IzManga 2.11.2014 Bowling King 108 IzManga 2.11.2014 Bowling King 107 IzManga 2.11.2014 Bowling King 106 IzManga 2.11.2014 Bowling King 105 IzManga 2.11.2014 Bowling King 104 IzManga 1.11.2014 Bowling King 103 IzManga 1.11.2014 Bowling King 101 IzManga 1.11.2014 Bowling King 100 IzManga 1.11.2014 Bowling King 99 IzManga 1.11.2014 Bowling King 98 IzManga 1.11.2014 Bowling King 97 IzManga 1.11.2014 Bowling King 96 IzManga 1.11.2014 Bowling King 95 IzManga 1.11.2014 Bowling King 94 IzManga 1.11.2014 Bowling King 93 IzManga 1.11.2014 Bowling King 92 IzManga 1.11.2014 Bowling King 91 IzManga 1.11.2014 Bowling King 90 IzManga 1.11.2014 Bowling King 89 IzManga 1.11.2014 Bowling King 88 IzManga 1.11.2014 Bowling King 87 IzManga 1.11.2014 Bowling King 86 IzManga 1.11.2014 Bowling King 85 IzManga 1.11.2014 Bowling King 84 IzManga 1.11.2014 Bowling King 83 IzManga 1.11.2014 Bowling King 82 IzManga 1.11.2014 Bowling King 81 IzManga 1.11.2014 Bowling King 80 IzManga 1.11.2014 Bowling King 79 IzManga 1.11.2014 Bowling King 78 IzManga 31.10.2014 Bowling King 77 IzManga 31.10.2014 Bowling King 76 IzManga 31.10.2014 Bowling King 75 IzManga 31.10.2014 Bowling King 74 IzManga 31.10.2014 Bowling King 73 IzManga 31.10.2014 Bowling King 72 IzManga 31.10.2014 Bowling King 71 IzManga 31.10.2014 Bowling King 70 IzManga 31.10.2014 Bowling King 69 IzManga 31.10.2014 Bowling King 68 IzManga 31.10.2014 Bowling King 67 IzManga 31.10.2014 Bowling King 66 IzManga 31.10.2014 Bowling King 65 IzManga 31.10.2014 Bowling King 64 IzManga 31.10.2014 Bowling King 63 IzManga 31.10.2014 Bowling King 62 IzManga 31.10.2014 Bowling King 61 IzManga 31.10.2014 Bowling King 60 IzManga 31.10.2014 Bowling King 59 IzManga 31.10.2014 Bowling King 58 IzManga 31.10.2014 Bowling King 57 IzManga 31.10.2014 Bowling King 56 IzManga 31.10.2014 Bowling King 55 IzManga 31.10.2014 Bowling King 54 IzManga 31.10.2014 Bowling King 53 IzManga 31.10.2014 Bowling King 52 IzManga 31.10.2014 Bowling King 51 IzManga 31.10.2014 Bowling King 50 IzManga 31.10.2014 Bowling King 49 IzManga 31.10.2014 Bowling King 48 IzManga 31.10.2014 Bowling King 47 CERBERUS 11.04.2014 Bowling King 46 CERBERUS 9.04.2014 Bowling King 45 CERBERUS 4.04.2014 Bowling King 44 CERBERUS 1.04.2014 Bowling King 43 CERBERUS 30.03.2014 Bowling King 42 CERBERUS 28.03.2014 Bowling King 41 CERBERUS 27.03.2014 Bowling King 40 CERBERUS 27.03.2014 Bowling King 39 CERBERUS 27.03.2014 Bowling King 38 CERBERUS 18.01.2014 Bowling King 37 CERBERUS 18.01.2014 Bowling King 36 CERBERUS 18.01.2014 Bowling King 35 CERBERUS 18.01.2014 Bowling King 34 TM Team 26.09.2013 Bowling King 33 TM Team 26.09.2013 Bowling King 32 TM Team 26.09.2013 Bowling King 31 TM Team 26.09.2013 Bowling King 30 TM Team 26.09.2013 Bowling King 29 TM Team 26.09.2013 Bowling King 28 TM Team 26.09.2013 Bowling King 27 TM Team 26.09.2013 Bowling King 26 TM Team 26.09.2013 Bowling King 25 TM Team 26.09.2013 Bowling King 24 TM Team 26.09.2013 Bowling King 23 TM Team 26.09.2013 Bowling King 22 TM Team 26.09.2013 Bowling King 21 TM Team 26.09.2013 Bowling King 20 TM Team 26.09.2013 Bowling King 19 TM Team 26.09.2013 Bowling King 18 TM Team 26.09.2013 Bowling King 17 TM Team 26.09.2013 Bowling King 16 TM Team 26.09.2013 Bowling King 15 TM Team 26.09.2013 Bowling King 14 TM Team 26.09.2013 Bowling King 13 TM Team 26.09.2013 Bowling King 12 TM Team 26.09.2013 Bowling King 11 TM Team 26.09.2013 Bowling King 10 TM Team 26.09.2013 Bowling King 9 TM Team 26.09.2013 Bowling King 8 TM Team 26.09.2013 Bowling King 7 TM Team 26.09.2013 Bowling King 6 TM Team 26.09.2013 Bowling King 5 TM Team 26.09.2013 Bowling King 4 TM Team 26.09.2013 Bowling King 3 TM Team 26.09.2013 Bowling King 2 TM Team 26.09.2013 Bowling King 1 TM Team 26.09.2013